Aktualności

Przydział akcji serii D Skotan S.A.

Zarząd Skotan S.A. dokonał przydziału 38.880 000 akcji serii D Spółki. W dniu 5 lipca br. Zarząd Spółki Skotan S.A. dokonał przydziału 38.880.000 akcji serii D Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł...

więcej...

Konkurs inwestycyjny BPS Trader 2022

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Dom Maklerski Banku BPS S.A. organizuje w dniach 30 maja - 8 lipca 2022 konkurs inwestycyjny. Szszegółowe informacje dostępne są na stronie dmbps.pl/konkurs...

więcej...

Publikacja prospektu Skotan S.A.

W dniu 4 kwietnia 2022 r. Skotan S.A. opublikował Prospekt UE na rzecz odbudowy. Dom Maklerski Banku BPS S.A. jest firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej.          ...

więcej...

Ostrzeżenie przed oszustami

Szanowni Klienci, Ostrzegamy przed oszustami, którzy mogą podejmować próby kontaktowania się z Państwem telefonicznie, e-mailowo lub za pomocą popularnych komunikatorów podając się za pracowników Domu...

więcej...

Portfel DM BPS dla Gazety Giełdy Parkiet

Portfel DM BPS dla Gazety Giełdy Parkiet wyróżnił się zdecydowanie większą odpornością na spadki rynku w lutym 2022 roku w porównaniu z indeksem WIG. Zasady budowy portfeli fundamentalnych Gazety...

więcej...