Przydatna literatura

Dom Maklerski Banku BPS SA rekomenduje zapoznanie się z wybranymi książkami, które mogą zwiększyć skuteczność Państwa decyzji inwestycyjnych.

Rynek kapitałowy:

 • 1. K. Jajuga, T. Jajuga - "Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa", PWN, 1998

Analiza finansowa:

 1. M.R. Tyran - "Wskaźniki finansowe", Dom Wydawniczy ABC, 1999
 2. J. Gajdka, E. Walińska - "Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka", FRR, 2000
 3. T. Copeland, T. Koller, J. Murrin - "Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm", WIG Press, 1997
 4. E. Brigham, J. Houston - "Podstawy zarządzania finansami", PWE, 2005  
 5. W. Gos, S. Hońko, P. Szczypa - "ABC sprawozdań finansowych: kjak je czytać, interpretować i analizować", CeDeWu, 2020

Analiza techniczna:

 1. J.J. Murphy - "Analiza techniczna rynków finansowych", WIG Press, 1999
 2. M.N. Kahn - "Analiza techniczna. Wprowadzenie do analizy papierów wartościowych", Wydawnictwo Nieoczywiste, 2018

Papiery wartościowe:

 1. E.J. Elton, M.J. Gruber - "Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych", WIG Press, 1998
 2. F. Fabozzi - "Rynki obligacji: analiza i strategie", WIG Press, 2000
 3. Peter J. Kline - „Wstęp do analizy papierów wartościowych", K.E.Liber, Warszawa, 1999
 4. K. Jajuga - "Obligacje i akcje", Komisja Nadzoru Finansowego, 2009

Instrumenty pochodne:

 1. J. Hull - "Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie", WIG Press, 1999
 2. G. Zalewski - „Kontrakty terminowe w praktyce", WIG Press, Warszawa, 2001 

Inwestowanie i zarządzanie portfelem:

 1. B. Graham, W. Buffett - „ Inteligentny inwestor", Studio Emka, 2007
 2. F.K. Reilly, K.C. Brown - "Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom 1 i 2", PWE, 2001
 3. Komar Z., „Sztuka inwestowania", PRET S.A., Warszawa 1994.
 4. V. K. Tharp - "Giełda, wolność i pieniądze. Poradnik spekulanta", WIG-Press, 2000.
 5. A. Zaremba - Giełda. Podstawy inwestowania", Wydawnictwo Helion, 2014
 6. T. Maliński - "Giełda dla bystrzaków", Wydawnictwo Helion, 2015
 7. "Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki" - red. nauk. M. Panfil, A. Szablewski, Wydawnictwo Poltext, 2011