RYNEK PIERWOTNY

Dom Maklerski Banku BPS S.A. oferuje swoim klientom kompleksowe usługi  w zakresie przygotowania oraz realizacji transakcji na rynku kapitałowym z wykorzystaniem instrumentów:

  • udziałowych (akcje),
  • dłużnych (obligacje korporacyjne, obligacje komunalne, obligacje podporządkowane),
  • hybrydowych (obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa).
 
Koncentrujemy się na efektywnym pozyskiwaniu kapitału dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Pozyskanie kapitału przebiega w dwóch etapach:
 
  • etap pierwszy to doradztwo, celem którego jest wybór właściwej drogi pozyskania kapitału,
  • etap drugi to wdrożenie procesu pozyskania kapitału poprzez emisje papierów wartościowych.
 
Nad powodzeniem oraz profesjonalną obsługą transakcji pozyskania kapitału - na wszystkich etapach projektu - czuwa zespół specjalistów Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., którzy zdobywali doświadczenie pracując w największych biurach maklerskich w Polsce, uczestnicząc w procesach przygotowania emisji wielu spółek giełdowych i obsługując transakcje giełdowe największych podmiotów i inwestorów.

Atutami Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. są:
 
  • współpraca z bankami spółdzielczymi zrzeszonymi w Grupie BPS, dzięki czemu możliwe jest skonstruowanie sieci sprzedaży papierów wartościowych obejmującej banki spółdzielcze oraz oddziały Banku BPS w całej Polsce,
  • współpraca z największymi krajowymi inwestorami instytucjonalnymi,
  • zespół sprzedaży współpracujący praktycznie ze wszystkimi liczącymi się krajowymi inwestorami finansowymi, mający doświadczenie w plasowaniu pakietów papierów wartościowych zarówno na rynku publicznym jak i niepublicznym.
 
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszymi usługami prosimy o kontakt:
Departament Rynków Kapitałowych
Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.
tel.: +48 22 539 55 30