RODO

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Iinformujemy Państwa o zmianach w przepisach w zakresie przetwarzania danych osobowych.

RODO  to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów oraz obowiązki administratorów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z przedstawicielami Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. poprzez Infolinię pod numerem telefonu 801 321 456 lub 22 539 50 16 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -17:15), pisemnie drogą korespondencyjną na adres siedziby Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. lub poprzez pocztę elektroniczną z Inspektorem ochrony danych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 

Każda osoba, której dane przetwarza Dom Maklerski Banku BPS S.A.  ma prawo do pełnego dostępu do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.


Dom Maklerski Banku BPS S.A. przetwarza Państwa dane w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy,
 • w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością maklerską, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Domu Maklerskim Banku BPS S.A., dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
 • gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwa zgody.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. przetwarza dane związane z:

 • identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,
 • danymi związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową lub społeczną,
 • danymi audiowizualnymi (nagrywane rozmowy dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 • do Banku BPS S.A. dla realizacji jego zobowiązań raportowych wobec NBP lub innych celów wynikających z przepisów prawa,
 • dostawcom rozwiązań technologicznych, z których korzysta Dom Maklerski, dla celów zapewnienia ich bezpieczeństwa i sprawności,
 • dostawcom rozwiązań organizacyjnych dla celów skutecznego zarządzania kontaktami (firmy pocztowe, mailingowe, telekomunikacyjne…),
 • dostawcom usług audytorskich, prawnych i doradczych dla celów wynikających z przepisów prawa.
 • innym podmiotom, którym Dom Maklerski Banku BPS S.A. powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

     
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.  przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Domu Maklerskim Banku BPS S.A., w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

W związku z przetwarzaniem przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 • do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Domem Maklerskim Banku BPS S.A., natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Dom Maklerski Banku BPS S.A. ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że inne przepisy nie stawiają takiego wymogu.

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. wyznaczył Panią Justynę Matuszak-Leśny na Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje w tym zasady rozpatrywania tych wniosków w zakresie danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. - Polityka prywatności.

Polityka prywatności Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)