AGENT DOKUMENTACYJNY

Zgodnie z art. 16 ustawy o obligacjach, dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów ustawy Emitent jest obowiązany przekazywać, w postaci drukowanej, do notariusza, banku krajowego, instytucji kredytowej prowadzącej działalność bankową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zagranicznej instytucji kredytowej prowadzącej działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub firmy inwestycyjnej, wskazanych w warunkach emisji.

Podmiot, do którego zostały przekazane wydruki, przechowuje je do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z obligacji. Oznacza to, że dokumenty przechowywane są przez kilkanaście lat (należy uwzględnić okres do wykupu obligacji oraz upływ terminu przedawnienia roszczeń).

Dom Maklerski Banku BPS S.A. w ramach pełnienia funkcji agenta dokumentacyjnego przechowuje otrzymane dokumenty od Emitenta przez cały okres wymagany przepisami prawa.  

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty, prosimy o kontakt:


Departament Ewidencji i Rynku Niepublicznego
tel.: +48 22 539 55 07

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz również

RYNEK PIERWOTNY

EMISJA AKCJI

EMISJA OBLIGACJI

AUTORYZOWANY DORADCA W ASO

AGENT EMISJI

ANIMATOR RYNKU

AGENT PŁATNICZY I KALKULACYJNY

SPONSOR EMISJI OBLIGACJI

EWIDENCJA OBLIGACJI

POŚREDNIK REJESTRACYJNY

REJESTR AKCJONARIUSZY

OBSŁUGA WEZWAŃ I PRZYMUSOWYCH WYKUPÓW