RYNEK WTÓRNY

Dom Maklerski Banku BPS S.A. świadczy nowoczesne usługi finansowe według najlepszych rynkowych standardów.

 NASZA OFERTA:

Za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. można dokonywać transakcji na regulowanym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz alternatywnym systemie obrotu - rynek NewConnect.

Dom Maklerski pośredniczy w zawieraniu transakcji zarówno na rynku kasowym (akcje, obligacje), jak i terminowym (instrumenty pochodne - kontrakty terminowe, opcje).

Klienci mogą składać zlecenia osobiście w Punktach Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., telefonicznie, faksem lub przez Internet za pośrednictwem systemu M@klernet oraz M@klernet Mobile.

Szczegółowe zasady świadczenia usług zawiera Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Aktywni inwestorzy mogą skorzystać z odroczonego terminu płatności i kredytu na zakup papierów wartościowych.

Bank BPS S.A. przygotował atrakcyjną formę kredytu „INWESTYCJA" w postaci linii kredytowej na zakup papierów wartościowych za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

W przypadku ofert publicznych na rynku pierwotnym Klienci będą mogli również skorzystać z kredytowania zakupu emitowanych papierów wartościowych na konkurencyjnych warunkach.

Dom Maklerski umożliwia realizację zleceń typu DDM (Do Dyspozycji Maklera) oraz zleceń pakietowych. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych wspiera zespól licencjonowanych maklerów, oraz profesjonalne materiały przygotowane przez zespół analityków (np. Puls Parkietu).

Dom Maklerski traktuje Klientów w sposób indywidualny, proponując ofertę dostosowaną do ich potrzeb