Indeksy giełdowe

Giełda Papierów Wartościowych publikuje 14 indeksów.

Wartości WIG20, WIG30, mWIG40, sWIG80 i WIG są publikowane w trakcie trwania notowań ciągłych, pozostałych indeksów trzykrotnie w trakcie sesji giełdowej (po pierwszym i drugim fixingu oraz na zamknięcie sesji) - są to WIG-PL oraz subindeksy sektorowe: WIG-banki, WIG-budownictwo, WIG-chemia, WIG-deweloperzy, WIG-informatyka, WIG-media, WIG-paliwa, WIG-spożywczy, WIG-telekomunikacja.

Indeksy WIG20 i mWIG40 są instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych, a indeks WIG20 również dla opcji notowanych na Giełdzie Warszawskiej.

Indeks WIG20
Indeks WIG20 jest obliczany do 16 kwietnia 1994 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z podstawowego rynku akcji. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego.

Indeks WIG30
23 września 2013 r. GPW rozpoczeła publikację indeksu WIG30. Indeks ten obejmuje 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. WIG30 jest indeksem cenowym, co oznacza, że przy obliczaniu jego wartości będą brane pod uwagę jedynie ceny zawartych transakcji. W skład indeksu WIG30 wchodzi nie więcej niż siedem spółek z jednej branży, a udział jednej spółki w kapitalizacji całego indeksu jest ograniczany do 10%. Planowany harmonogram zakłada, że indeks WIG20 będzie publikowany do końca grudnia 2015 r. Rozszerzenie portfela głównego indeksu na GPW implikuje również zwiększenie liczby uczestników w indeksie średnich spółek – mWIG40 oraz w indeksie małych spółek – sWIG80. Od marca 2014 r. GPW rozpocznie publikację indeksów WIG50 i WIG100.

Indeks mWIG40
Indeks mWIG40 jest kontynuacją indeksu MIDWIG i jest obliczany od 31 grudnia 1997 roku i obejmuje 40 średnich spółek notowanych na Giełdzie. Wartość początkowa indeksu wynosiła 1000 pkt. mWIG40 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie mWIG40 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i sWIG80 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na Giełdzie i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 1 mld euro.

Indeks sWIG80
Indeks sWIG80 jest kontynuacją indeksu WIRR obliczanego od 31 grudnia 1994 roku i w obecnej chwili obejmuje 80 małych spółek notowanych na Giełdzie. Wartość początkowa indeksu wynosiła 1000 pkt. sWIG80 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie sWIG80 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i mWIG40 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na Giełdzie i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 100 mln euro.

Indeks WIG
Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Subindeksy sektorowe
Giełda oblicza wartości następujących subindeksów sektorowych indeksu WIG:
WIG-media (od 31 grudnia 2004 roku)
WIG-banki (od 31 grudnia 1998 roku)
WIG-budownictwo (od 31 grudnia 1998 roku)
WIG-chemia (od 19 września 2008 roku)
WIG-deweloperzy (od 15 czerwca 2007 roku)
WIG-informatyka (od 31 grudnia 1998 roku) WIG-paliwa (od 31 grudnia 2005 roku)
WIG-spożywczy (od 31 grudnia 1998 roku)
WIG-telekomunikacja (od 31 grudnia 1998 roku)
W dniu bazowym wartość wszystkich subindeksów była równa ówczesnej wartości indeksu WIG. Wartości subindeksów pozwalają ocenić efektywność inwestowania w spółki z różnych sektorów gospodarczych. W portfelach subindeksów znajdują się takie same pakiety jak w portfelu indeksu WIG, ale wybrane na podstawie kryterium sektorowego. Subindeksy sektorowe opierają się na metodologii indeksu WIG i uwzględniają dochody z tytułu dywidend i praw poboru.

Indeks WIG-PL
Indeks WIG-PL giełda oblicza od 22 grudnia 2003 roku.  W skład indeksu wchodzą wyłącznieakcji krajowych spółek giełdowych, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Wartości historyczne oraz zasady indeksu są tożsame z indeksem WIG. Oznacza to, że od 16 kwietnia 1991 r. do 19 grudnia 2003 r. wartości oraz struktura portfela obydwu indeksów była taka sama. Obecnie zarówno wartości jak i uczestnicy WIG-PL i WIG są różne.

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych