Kim jesteśmy

Dom Maklerski Banku BPS S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Należy do Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A., a jego akcjonariuszem jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

Dom Maklerski Banku BPS S.A. jest:

  • członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
  • pierwszym domem maklerskim w Polsce, który od chwili rozpoczęcia działalności stosuje Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego,
Dom Maklerski Banku BPS S.A. świadczy usługi w zakresie wykonywania zleceń na regulowanym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku New Connect.

Gwarancja bezpieczeństwa oraz profesjonalnej obsługi

Pracownicy Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. stanowią zespół wysokiej klasy specjalistów, analityków, licencjonowanych maklerów papierów wartościowych posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z rynkiem kapitałowym.
Celem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest ciągły rozwój poprzez dostarczanie Klientom najwyższej jakości rozwiązań zarówno produktowych, jak i systemowych.
System informatyczny Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. gwarantuje łatwe, bardzo szybkie i bezpieczne przeprowadzanie transakcji oraz rozliczeń finansowych.

Nagrody i wyróżnienia

Dom Maklerski Banku BPS, zajął pierwsze miejsce w Rankingu Najlepsza Instytucja Finansowa "Rzeczpospolitej" w 2010 roku.