AUTORYZOWANY DORADCA W ASO

Dom Maklerski Banku BPS S.A. jest wpisany na:

 • Listę Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect  oraz na
 • Listę Autoryzowanych Doradców alternatywnego systemu obrotu  Catalyst, prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. świadczy Spółkom zainteresowanym pozyskaniem kapitału oraz/lub wprowadzeniem emitowanych przez nie papierów wartościowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) następujące usługi:

 • Analiza Spółki i otoczenia rynkowego w którym Spółka funkcjonuje (due dilligence)
 • Opracowanie strategii pozyskania kapitału w zależności od potrzeb związanych z planem rozwoju Spółki
 • Analiza celowości wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu w ASO (NewConnect, platforma CATALYST)
 • Przeprowadzenie szkolenia dla osób zarządzających oraz nadzorujących Spółkę w zakresie tematyki związanej z regulacjami ASO
 • Opracowanie konstrukcji emisji papierów wartościowych
 • Opracowanie lub konsultacje procedur i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia emisji papierów wartościowych
 • Doradzanie Spółce przy wdrażaniu i przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
 • Przygotowanie lub konsultacje zw. z przygotowaniem dokumentu ofertowego, prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego (do przeprowadzenia oferty publicznej papierów wartościowych)
 • Przygotowanie lub konsultacje zw. z przygotowaniem dokumentu informacyjnego (wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu w ASO), badanie, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu papierów wartościowych nastąpiło zgodnie z Regulaminem ASO
 • Badanie, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu w ASO
 • Przeprowadzenie oferty papierów wartościowych
 • Plasowanie emisji papierów wartościowych
 • Reprezentowanie Emitenta i przeprowadzenie procedur formalnych w KNF, KDPW i GPW (oferta publiczna i wprowadzenie do obrotu w ASO)
 • Reprezentowanie Emitenta i przeprowadzenie procedur formalnych w KDPW i GPW (wprowadzenie do obrotu w ASO)
 • Doradzanie Spółce w zakresie funkcjonowania jej papierów wartościowych w ASO
 • Wspieranie Spółki w wypełnianiu obowiązków informacyjnych (w szczególności w zakresie sporządzania raportów bieżących i okresowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami)

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty, prosimy o kontakt:


Departament Rynków Kapitałowych
tel.: +48 22 539 55 30

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz również

RYNEK PIERWOTNY

EMISJA AKCJI

EMISJA OBLIGACJI

AGENT EMISJI

ANIMATOR RYNKU

AGENT DOKUMENTACYJNY

AGENT PŁATNICZY I KALKULACYJNY

SPONSOR EMISJI OBLIGACJI

EWIDENCJA OBLIGACJI

POŚREDNIK REJESTRACYJNY

REJESTR AKCJONARIUSZY

OBSŁUGA WEZWAŃ I PRZYMUSOWYCH WYKUPÓW