Kto może otworzyć IKE/IKZE

Zgodnie z Ustawą, IKE i IKZE mogą otwierać osoby 16-letnie osoby fizyczne. W praktyce (także w DM Banku BPS), wymagane jest ukończenie 18 lat. Rachunki IKE mogą posiadać zarówno rezydenci, jak i nierezydenci. Nie ma górnego limitu wieku, w którym możemy założyć IKE lub IKZE (mogą je zakładać nawet emeryci - należy pamiętać jednak o minimalnym okresie oszczędzania). Każdy możne posiadać tylko jedno konto IKE, ale wolno je zmieniać, przenosić i przekształcać. W przypadku IKE i IKZE nie można założyć konta na zasadzie współwłasności, ale można ustanowić do rachunku pełnomocnika.