M@klernet MOBILE

M@kler.net MOBILE - ŁATWY, SZYBKI DOSTĘP DO INWESTYCJI W ZASIĘGU TWOJEGO TELEFONU

m1 NjE1MA

M@klernet Mobile dedykowany jest klientom Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. do bieżącej obsługi rachunku inwestycyjnego przy użyciu urządzeń mobilnych, głównie smartfonów oraz tabletów. 

Jest rozwiązaniem przeglądarkowym (nie jest aplikacją) i może być używany na dowolnym sprzęcie wyposażonym w przeglądarkę, na różnych urządzeniach, wyposażonych w ekrany różnej wielkości i rozdzielczości. Działa poprawnie na urządzeniach/przeglądarkach, które są w kategorii "A" na liście wspieranych przeglądarek.

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na to że nie na każdym sprzęcie z listy "A" M@klernet Mobile będzie wyglądał i działał identycznie. Jest to spowodowane różną implementacją CSS i Javascript w poszczególnych przeglądarkach.

M@klernet Mobile oferuje użytkownikom następujący zakres funkcjonalności:

 1. Składanie, anulowanie, modyfikacja zleceń
 2. Przegląd bieżących zleceń wysłanych na giełdę, anulowanych i odrzuconych
 3. Przegląd zawartych transakcji
 4. Prezentacja najlepszych ofert w czasie rzeczywistym
 5. Prezentacja notowań i wykresów w czasie rzeczywistym
 6. Przegląd stanu rachunku papierów wartościowych i pieniężnego
 7. Przelewy na rachunek bankowy lub inny dostępny rachunek w Domu Maklerskim
 8. Komunikaty biura maklerskiego
 9. Zmiana hasła do konta

M@klernet Mobile dostępny jest dla wszystkich klientów, którzy posiadają rachunek papierów wartościowych w Domu Maklerskim oraz zawarli po dniu 20 stycznia 2016 r.  Aneksu do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w zakresie składania dyspozycji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Jak zacząć?

W celu uzyskania dostępu do rachunku poprzez M@klernet Mobile wystarczy udać się do jednego z Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. celem zawarcia nowego Aneksu do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w zakresie składania dyspozycji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Następnie wpisać w przeglądarkę adres https://mobile.dmbps.pl następnie wpisać login i hasło (takie samo jak do M@klernet on-line) by zalogować się do rachunku maklerskiego.

Nie jesteś klientem DM Banku BPS? Załóż rachunek >>>

M@klernet MOBILE - Instrukcja do pobrania

Korzystając z systemu M@klernet Mobile zawsze pamiętaj o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.


Przed zalogowaniem:

 • sprawdź czy adres strony logowania zaczyna się od https i czy rzeczywiście nastąpiło szyfrowane połączenie ze stroną https://mobile.dmbps.pl (przeglądarka musi wyświetlać symbol zamkniętej kłódki),
 • upewnij się czy po kliknięciu na kłódkę wyświetli się informacja, że firma GlobalSign nv-sa identyfikuje tę witrynę jako *.dmbps.pl i że połączenie jest szyfrowane ważnym certyfikatem AlphaSSL CA - SHA256 - G2.

Po zakończeniu pracy:

 • wyloguj się z M@klernet Mobile używając opcji Wylogowanie w lewym górnym rogu oznaczonej ikoną, gwarantuje to poprawne zamknięcie Twojej sesji,
 • zamknij przeglądarkę internetową.

M@klernet Mobile wykorzystuje unikalne funkcje do budowania interfejsu użytkownika na urządzeniach mobilnych. Gwarantuje to możliwość wyświetlania poprawnego obrazu na większości dostępnych smartphonów. Jednak ze względu na różnice pomiędzy poszczególnymi Systemami Operacyjnymi i urządzeniami, wygląd aplikacji Sidoma Play może się nieznacznie różnić.

Lista przetestowanych Systemów Operacyjnych, tabletów i telefonów wielofunkcyjnych:

Więcej szczegółów na stronie http://jquerymobile.com/gbs/1.4/