Oprocentowanie środków

Dom Maklerski Banku BPS S.A. oferuje oprocentowanie środków na rachunku pieniężnym, służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych.

Z oferty mogą skorzystać Klienci, którzy

  • Posiadają rachunek w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.
  • Zawarli z Domem Maklerskim „Umowę oprocentowania środków na rachunku pieniężnym".

Środki pieniężne oprocentowane są wg stopy procentowej, której wysokość zależy od sytuacji na międzybankowym rynku depozytów jednodniowych oraz wielkości obrotów wygenerowanych na rachunku pieniężnym Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Kryteria ustalania stopy oprocentowania środków na rachunku pieniężnym określone są w Komunikacie DM.

Oprocentowaniu podlegają środki pieniężne a pozostające na rachunku pieniężnym po rozliczeniu sesji giełdowej. Odsetki naliczane są za każdy dzień miesiąca. Uznanie rachunku pieniężnego Klienta kwotą naliczonych odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym środki podlegały oprocentowaniu.

Informacja o wysokościach stopy procentowej Overnight (O/N) w bieżącym miesiącu.

Data Dzień Stawka O/N dla PLN
01.09.2022 Czwartek 4,6950%
02.09.2022 Piątek 4,8750%
03.09.2022 Sobota 4,8750%
04.09.2022 Niedziela 4,8750%
05.09.2022 Poniedziałek 4,8450
06.09.2022 Wtorek 4,8300%
07.09.2022 Środa 4,8075%
08.09.2022 Czwartek 4,7700%
09.09.2022 Piątek 4,7700%
10.09.2022 Sobota 4,7700%
11.09.2022 Niedziela 4,7700%
12.09.2022 Poniedziałek 4,7625
13.09.2022 Wtorek 4,6950%
14.09.2022 Środa 4,6575%
15.09.2022 Czwartek 4,7700%
16.09.2022 Piątek 4,8375%
17.09.2022 Sobota 4,8375%
18.09.2022 Niedziela 4,8375%
19.09.2022 Poniedziałek 4,8300
20.09.2022 Wtorek 4,9050%
21.09.2022 Środa 4,8225%
22.09.2022 Czwartek 4,7550%
23.09.2022 Piątek 4,7550%
24.09.2022 Sobota 4,7550%
25.09.2022 Niedziela 4,7550%
26.09.2022 Poniedziałek 4,7100
27.09.2022 Wtorek 4,7025%
28.09.2022 Środa 4,6650%
29.09.2022 Czwartek 4,7100%
30.09.2022 Piątek 4,9275%
01.10.2022 Sobota 4,9275%
02.10.2022 Niedziela 4,9275%

Informacja o historycznych wysokościach stopy procentowej Overnight (O/N)