Oprocentowanie środków

Dom Maklerski Banku BPS S.A. oferuje oprocentowanie środków na rachunku pieniężnym, służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych.

Z oferty mogą skorzystać Klienci, którzy

  • Posiadają rachunek w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.
  • Zawarli z Domem Maklerskim „Umowę oprocentowania środków na rachunku pieniężnym".

Środki pieniężne oprocentowane są wg stopy procentowej, której wysokość zależy od sytuacji na międzybankowym rynku depozytów jednodniowych oraz wielkości obrotów wygenerowanych na rachunku pieniężnym Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Kryteria ustalania stopy oprocentowania środków na rachunku pieniężnym określone są w Komunikacie DM.

Oprocentowaniu podlegają środki pieniężne a pozostające na rachunku pieniężnym po rozliczeniu sesji giełdowej. Odsetki naliczane są za każdy dzień miesiąca. Uznanie rachunku pieniężnego Klienta kwotą naliczonych odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym środki podlegały oprocentowaniu.

Informacja o wysokościach stopy procentowej Overnight (O/N) w bieżącym miesiącu.

tdPiątek

08.12.2023Piątek4,1100%

09.12.2023Sobota4,1100%

Data Dzień Stawka O/N dla PLN
01.11.2023 Środa 4,0425%
02.11.2023 Czwartek 3,4200%
02.11.2023 Czwartek 3,4200%
03.11.2023 Piątek 4,0800%
04.11.2023 Sobota 4,0800%
05.11.2023 Niedziela 4,0800%
06.11.2023 Poniedziałek 4,0125%
07.11.2023 Wtorek 4,0425%
08.11.2023 Środa 3,9975%
09.11.2023 Czwartek 3,8850%
10.11.2023 Piątek 4,0350%
11.11.2023 Sobota 4,0350%
12.11.2023 Niedziela 4,0350%
13.11.2023 Poniedziałek 3,9000%
14.11.2023 Wtorek 4,0275%
15.11.2023 Środa 4,0275%
16.11.2023 Czwartek 4,0950%
17.11.2023 Piątek 4,0725%
18.11.2023 Sobota 4,0725%
19.11.2023 Niedziela 4,0725%
20.11.2023 Poniedziałek 3,9825%
21.11.2023 Wtorek 4,0125%
22.11.2023 Środa 4,1400%
23.11.2023 Czwartek 4,0800%
24.11.2023 Piątek 4,0800%
25.11.2023 Sobota 4,0800%
26.11.2023 Niedziela 4,0800%
27.11.2023 Poniedziałek 3,9225%
28.11.2023 Wtorek 3,9450%
29.11.2023 Środa 3,8850%
01.12.2023 Piątek 3,6975%
02.12.2023 Sobota 3,6975%
03.12.2023 Niedziela 3,6975%
04.12.2023 Poniedziałek 4,0500%
05.12.2023 Wtorek 4,0725%
06.12.2023 Środa 4,1475%
07.12.2023 Czwartek 4,1175%
08.12.2023 Piątek 4,1100%
10.12.2023 Niedziela 4,1100%
11.12.2023 Poniedziałek 4,0275%
12.12.2023 Wtorek 4,0275%
13.12.2023 Środa 4,0875%
14.12.2023 Czwartek 4,0575%
15.12.2023 Piątek 4,0650%
16.12.2023 Sobota 4,0650%
17.12.2023 Niedziela 4,0650%
18.12.2023 Poniedziałek 4,0350%
19.12.2023 Wtorek 3,9525%
20.12.2023 Środa 3,9975%
21.12.2023 Czwartek 3,9075%
22.12.2023 Piątek 3,9225%
23.12.2023 Sobota 3,9225%
24.12.2023 Niedziela 3,9225%
25.12.2023 Poniedziałek 3,9225%
26.12.2023 Wtorek 3,9225%
27.12.2023 Środa 3,8625%
28.12.2023 Czwartek 3,9225%
29.12.2023 Piątek 3,8775%
30.12.2023 Sobota 3,8775%
31.12.2023 Niedziela 3,8775%
01.01.2024 Poniedziałek 3,8775%
02.01.2024 Wtorek 2,5050%
03.01.2024 Środa 3,9300%
04.01.2024 Czwartek 3,8700%

 

Informacja o historycznych wysokościach stopy procentowej Overnight (O/N)