Oprocentowanie środków

Dom Maklerski Banku BPS S.A. oferuje oprocentowanie środków na rachunku pieniężnym, służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych.

Z oferty mogą skorzystać Klienci, którzy

  • Posiadają rachunek w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.
  • Zawarli z Domem Maklerskim „Umowę oprocentowania środków na rachunku pieniężnym".

Środki pieniężne oprocentowane są wg stopy procentowej, której wysokość zależy od sytuacji na międzybankowym rynku depozytów jednodniowych oraz wielkości obrotów wygenerowanych na rachunku pieniężnym Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Kryteria ustalania stopy oprocentowania środków na rachunku pieniężnym określone są w Komunikacie DM.

Oprocentowaniu podlegają środki pieniężne a pozostające na rachunku pieniężnym po rozliczeniu sesji giełdowej. Odsetki naliczane są za każdy dzień miesiąca. Uznanie rachunku pieniężnego Klienta kwotą naliczonych odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym środki podlegały oprocentowaniu.

Informacja o historycznych wysokościach stopy procentowej Overnight (O/N).

Data Dzień Stawka O/N dla PLN
2021-12-01 Środa  0,5700%
2021-12-02
Czwartek
 0,7800%
2021-12-03 Piątek  0,8100%
2021-12-04 Sobota  
2021-12-05 Niedziela  
2021-12-06 Poniedziałek  
2021-12-07 Wtorek  
2021-12-08 Środa  
2021-12-09 Czwartek  
2021-12-10 Piątek  
2021-12-11 Sobota  
2021-12-12 Niedziela  
2021-12-13 Poniedziałek  
2021-12-14 Wtorek  
2021-12-15 Środa  
2021-12-16 Czwartek  
2021-12-17 Piątek  
2021-12-18 Sobota  
2021-12-19 Niedziela  
2021-12-20 Poniedziałek  
2021-12-21 Wtorek  
2021-12-22 Środa  
2021-12-23 Czwartek  
2021-12-24 Piątek  
2021-12-25 Sobota  
2021-12-26 Niedziela  
2021-12-27 Poniedziałek  
2021-12-28 Wtorek  
2021-12-29 Środa  
2021-12-30 Czwartek  
2021-12-31  Piatek