Informacja dla klientów Domu Maklerskiego - dotyczy Agenta Firmy Inwestycyjnej Domu Maklerskiego tj. Banku BPS SA

Szanowni Państwo;
Dom Maklerski informuje, iż od dnia 1 grudnia 2023 r. Oddziały Banku BPS S.A., pełniące dotychczas również funkcję Oddziałów agenta firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego nie będą wykonywały czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Dom Maklerski.

Oznacza to, że od dnia 1 grudnia br. nie jest możliwe przekazywanie żadnych dokumentów ani składanie dyspozycji do Domu Maklerskiego za pośrednictwem Oddziałów Banku BPS S.A.. Wszelkie pozostałe formy składania dyspozycji oraz przekazywania dokumentów, w tym forma mailowa, wysyłka pocztowa oraz złożenie dokumentów w siedzibie funkcjonują bez zmian.