Instrukcja zakładania rachunku

Serdecznie zapraszamy do otwarcia rachunku w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.

Otwarcie rachunku dla osoby fizycznej następuje po złożeniu wniosku przez Internet.

Po wypełnieniu wniosku (z reguly następnego dnia roboczego) wnioskodawca otrzymuje maila z potwierdzeniem wpływu wniosku.

W następnej kolejności Dom Maklerski Banku BPS S.A. (dalej zwany Domem Maklerskim) przesyła maila z przygotowanymi umowami.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. proponuje następujące formy podpisania umów:

  • Podpisanie umowy profilem zaufanym e-Puap lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zawarcie umowy w trybie elektronicznym - bez wychodzenia z domu),
  • Podpisanie umowy w sposób tradycyjny w trybie korespondencyjnym (Klient drukuje dokumentację u siebie, podpisuje ją i odsyła pocztą, załączając dokumenty weryfikujące tożsamość),
  • Podpisanie umowy w sposób tradycyjny w jednej z naszych placówek (umowa jest dostarczana do wskazanej placówki we wniosku, Klient przychodzi do placówki po uprzednium umówieniu spotkania),
  • Podpisanie umowy w sposób tradycyjny z potwierdzeniem notarialnym (Klient drukuje dokumentację u siebie, podpisuje ją w obecności notariusza i odsyła pocztą).
Odsyłając podpisaną dokumentację należy wysłać dwa komplety dokumentów na adres:

Dom Maklerski Banku BPS S.A.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 81

Po otrzymaniu podpisanego przez Klienta kompletu dokumentów, Dom Maklerski Banku BPS S.A. w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania Umowy, wysyła do Klienta egzemplarz podpisanej przez Dom Maklerski oraz przez Klienta Umowy. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania jej przez Klienta i Dom Maklerski Banku BPS S.A..

Po podpsianiu umowy przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. następuje aktywacja rachunku, o czym klient jest informowany pocztą elektroniczną.

W przypadku pytań dotyczących otwarcia rachunku przez Internet prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem infolinii: 801 321 456

Zapraszamy do rejestracji przez Internet