System Rekompensat

System Rekompensat jest gwarantem ochrony aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez dom maklerski i wypłaty środków, do wysokości określonej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn.zm.) - o obrocie instrumentami finansowymi,  w następujących przypadkach:

  • ogłoszenia upadłości domu maklerskiego, lub
  • prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek domu maklerskiegonie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
  • stwierdzenia przez KNF, że dom maklerski z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, nie jest wstanie wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń Klientów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.

Źródło: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych