Regulamin i Taryfa Opłat i Prowizji

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna -
obowiązujacy od dnia:

1) 21 października 2018 roku - w stosunku do Klientów, którzy zawarli umowę maklerską (lub inną umowę do której stosuje się  Regulamin) z Domem Maklerskim  Banku BPS S.A. po 21 października 2018 roku, oraz
2) 1 grudnia 2018 roku - w stosunku do Klientów, którzy zawarli umowę maklerską (lub inną umowę do której stosuje się  Regulamin) z Domem Maklerskim przed 21 października 2018.

Taryfa Opłat i Prowizji

Symulacja kosztów w obrocie instrumentmi finansowymi na rynku kasowym - osoba fizyczna
Symulacja kosztów w obrocie instrumentmi finansowymi na rynku kasowym - osoba prawna
Symulacja kosztów w obrocie instrumentmi finansowymi na rynku terminowym