AGENT PŁATNICZY I KALKULACYJNY

Rola agenta płatniczego polega na pośredniczeniu w komunikacji pomiędzy KDPW oraz Emitentem w zakresie związanym z obsługą wypłaty świadczeń z obligacji, także w zakresie przekazywania do KDPW lub obligatariuszom środków pieniężnych na potrzeby realizacji zdefiniowanych wypłat.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. w ramach pełnienia funkcji agenta płatniczego:

  • przekazuje do KDPW  informacje dotyczące wypłaty świadczeń z obligacji,
  • pośredniczy w przekazywaniu do KDPW środków pieniężnych na potrzeby wypłat świadczeń z obligacji lub przekaże środki pieniężne z takich wpłat bezpośrednio na rachunek bankowy obligatariusza,
  • ustala wysokość odsetek dla każdego okresu odsetkowego,
  • rejestruje w imieniu Emitenta zdarzenia (wypłaty świadczeń) w systemie KDPW.

Funkcja agenta płatniczego może być powiązana z funkcją agenta kalkulacyjnego. Dom Maklerski Banku BPS S.A. w ramach pełnienia funkcji agenta kalkulacyjnego:

  • przygotowuje i przekazuje do Emitenta tabele odsetkowe dla każdego okresu odsetkowego,
  • wylicza i przekazuje do Emitenta wyliczenia świadczeń wynikających z papierów wartościowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty, prosimy o kontakt:


Biuro Agenta Emisji

tel.: +48 22 539 55 09

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Departament Ewidencji i Rynku Niepublicznego
tel.: +48 22 539 55 07

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz również

RYNEK PIERWOTNY

EMISJA AKCJI

EMISJA OBLIGACJI

AUTORYZOWANY DORADCA W ASO

AGENT EMISJI

ANIMATOR RYNKU

AGENT DOKUMENTACYJNY

SPONSOR EMISJI OBLIGACJI

EWIDENCJA OBLIGACJI

POŚREDNIK REJESTRACYJNY

REJESTR AKCJONARIUSZY

OBSŁUGA WEZWAŃ I PRZYMUSOWYCH WYKUPÓW