Wpłaty na rachunek

W celu zasilenia swojego rachunku brokerskiego w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. należy wypełnić poszczególne pola przelewu według wzoru:

  • w polu Bank odbiorcy" :   Bank BPS S.A Oddział w Warszawie
  • w polu "Rachunek bankowy odbiorcy":   47 1930 1419 2300 0336 7193 0002
  • w polu "Właściciel rachunku/odbiorca":  Dom Maklerski Banku BPS S.A.
  • w polu "Tytułem":   imię  i  nazwisko  właściciela  rachunku  oraz  numer  zasilanego  rachunku pieniężnego ( w formacie  XX-XX-XXXXXX ) w  Domu  Maklerskim Banku  BPS  S.A..
Brak wymienionych w polu "tytułem" danych dotyczących klienta, może uniemożliwić terminowe zaksięgowanie wpłaty, lub być przyczyną zwrotu środków.

Przelew środków pieniężnych wysłany pierwszą sesją Elixir powinien zostać zaksięgowany w godzinach popołudniowych, w innym przypadku zostanie zaksięgowany następnego dnia roboczego.