Zlecenia telefoniczne

Po podpisaniu Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego Dom Maklerski Banku BPS S.A. umożliwia klientom składanie dyspozycji dotyczących obrotu instrumentami finansowymi przez telefon.

Telefoniczne dyspozycje dotyczące obrotu instrumentami finansowymi w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. można składać w dni sesyjne na GPW w Warszawie od godziny 8:30 do 17:05

Przed połączeniem należy przygotować:

  • numer rachunku brokerskiego
  • hasło do zleceń telefonicznych
Upoważniony pracownik Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w celu dodatkowej identyfikacji może zapytać o inne dane dotyczące klienta.

W celu złożenia dyspozycji oraz uzyskania informacji prosimy o kontakt pod numerem: 22 539 50 16.