Dane rejestrowe

Dom Maklerski Banku BPS S.A. w likwidacji

ul. Grzybowska 81 
00-844 Warszawa

Kapitał zakładowy 7 469 280 PLN opłacony w całości 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Nr KRS 0000304923

NIP: 1080005418

REGON: 141428071