Dziedziczenie środków

Zakładając IKE lub IKZE możemy wskazać tzw. osoby uprawnione, czyli dziedziczące środki w przypadku naszej śmierci oraz ich udziały w spadku. Dyspozycja dotycząca osób uprawnionych może być w każdym czasie zmieniona. Jeśli właściciel IKE nie oznaczył udziału poszczególnych osób w tych środkach lub suma oznaczonych udziałów nie jest równa 1 (100%), uważa się, że udziały tych osób są równe. Jeśli nie wskażemy osób uprawnionych, podział spadku nastąpi na ogólnych zasadach, zgodnie z KC.

Zarówno w przypadku IKE, jak i IKZE nie płacimy podatku od spadków i darowizn (art. 3 pkt.6 Ustawy o podatku od spadków i darowizn). W przypadku IKE osoby dziedziczące środki z czyjegoś IKE mogą je od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego. Spadkobiercy z IKZE będą musieli zapłacić podatek dochodowy zgodnie z zasadami opodatkowania. Z konieczności zapłacenia podatku zwalnia przeniesienie środków na własne IKZE, w drodze wypłaty transferowej, czyli zatrzymanie go w III filarze (podatek dochodowy od tych środków na IKZE, zapłacimy dopiero wtedy, gdy będziemy wycofywać środki z własnego IKZE).