Zmiana parametrów akcji notowanych na GPW oraz NewConnect od 20 kwietnia 2023

Szanowni Inwestorzy,

Z dniem 20 kwietnia 2023 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przeprowadzi coroczną rewizję kroków notowań  akcji  na rynku głównym oraz na NewConnect. W związku z tym, po sesji 19 kwietnia 2023 r. nastąpi unieważnienie zleceń złożonych na akcje, które zmienią krok notowania zgodnie z wykazem do którego link zamieszczamy poniżej.

Wykaz parametrów obowiązujących od 20 kwietnia 2023 r.

Uchwała Zarządu GPW nr 336/2023

Uchwała Zarzadu GPW nr 337/2023