Limity wpłat IKE IKZE

Limit wpłat na IKE jest określany kwotowo na dany rok. Suma wpłat na IKE w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

W roku 2021 limit wpłat wyniosi 15 777,00 zł Do limitu wpłat do IKE nie są wliczane tzw. „wypłaty transferowe". Jeśli przeniesiemy na IKE nasze środki z PPE (Pracowniczy Program Emerytalny), nie obniża to limitu wpłat na IKE za ten rok. Na wysokość dostępnego limitu wpłat nie wpływają również otrzymywane przez nas dywidendy, odsetki od obligacji czy też wartość przydzielonych nam praw poboru.

W przypadku IKZE, roku 2021 obowiązują dwa limity. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, suma wpłat na IKZE w roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenie miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, dla pozostałych osób ten wskaźnik wynosi 1,2.

Zatem w roku 2021 limit wpłat na IKZE wyniosi wynosi dla osób prowadzących działalność gospodarczą 9 466,20 zł, a dla pozostałych 6 310,80 zł. Do limitu wpłat na IKZE nie są wliczane tzw. „wypłaty transferowe".

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które chcą skorzystać z większego limitu powinny dostarczyć aktualny wyciąg z CEiDG na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.