Oferta publiczna obligacji Spółki Best S.A.

Oferta publiczna obligacji spółki BEST S.A.

8 sierpnia 2023 r.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. jest członkiem  konsorcjum dystrybucyjnego obligacji BEST S.A.

informacje o emisji