Instytucje

Organy administracji państwowej: 

Ministerstwo Finansów - www.mofnet.gov.pl
Sejm RP - www.sejm.gov.pl
Prezydent RP - www.prezydent.pl
Kancelaria Premiera RP - www.kprm.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa - www.msp.gov.pl
Narodowy Bank Polski - www.nbp.pl
Komisja Nadzoru Finansowego - www.knf.gov.pl
(poprzednio: www.kpwig.gov.pl)
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych - http://www.paiz.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki i Pracy - http://www.mgip.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny - http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xchg/gus
Bankowy Fundusz Gwarancyjny - http://www.bfg.pl/u235/navi/71

Instytucje rynku kapitałowego: 

Giełda Papierów Wartościowych - www.gpw.pl
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - www.kdpw.com.pl
Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych - www.igte.com.pl
Izba Domów Maklerskich - www.idm.com.pl
Związek Maklerów i Doradców - www.zmid.org.pl 
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych - www.seg.org.pl
New Connect -  http://www.newconnect.pl
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych - http://www.sii.org.pl
Izba Zarzadzających Funduszami i Aktywami - http://www.izfa.pl/pl/