Pierwsze logowanie do M@klernet

Zapraszamy do pracy w systemie transakcyjnym M@klernet.

Przed pierwszym zalogowaniem prosimy o prawidłowe skonfigurowanie swojego stanowiska pracy według poniższych punktów:

2. Niezbędne jest również utworzenie Folderu o nazwie "temp" na dysku C, gdzie będą generowane wydruki z systemu. Pełna ścieżka: "C:/temp"

3. W przypadku gdy na Państwa komputerze bądź w miejscu z którego Państwo łączycie się z systemem M@klernet (np. w siedzibie firmy, w sieci lokalnej) ustawione są specjalne zabezpieczenia (tzw. FIREWALL) wówczas niezbędne jest przepuszczanie pakietów przez firewall na host o adresie IP: 193.30.160.42 oraz porty docelowe - 80, 443 , 4924

 

Po podpisaniu Umowy oraz otrzymaniu loginu i hasła do pierwszego logowania, możemy rozpocząć pracę z systemem M@klernet. Pierwsze logowanie będzie przebiegać w następujący sposób:

Podczas każdej kolejnej próby uruchomienia systemu M@klernet proces logowania będzie przebiegał następująco:

Opis funkcji jakie oferuje system znajduje się w:

Infolinia pomocy technicznej: 22 539 5016 (czynna w dni robocze w godz. 08:00-17:15)

m1 MTA1NQ