Rozwiązywanie problemów

1. Podczas logowania do systemu transakcyjnego pojawia się komunikat mówiący o przerwie technicznej lub braku łączności.
 

Komunikat ten może pojawić się gdy:

  • prowadzone są prace konserwacyjne systemu, ale wówczas odpowiednio wcześniej wysyłana jest stosowna informacja do Klientów oraz umieszczany jest odpowiedni komunikat na stronie https://maklernet.dmbps.pl mówiący o terminie przeprowadzanych prac technicznych i niedostępności systemu transakcyjnego,
  • w trosce o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa zmianie ulegną zapisy w pliku konfiguracyjnym aplikacji, a Klient próbuje nawiązać połączenie poprzez nieaktualną wersję pliku uruchomieniowego systemu transakcyjnego, który został zachowany w plikach tymczasowych przeglądarki/ maszyny wirtualnej Java. W takiej sytuacji należy:
  • 1) usunąć pliki tymczasowe przeglądarki oraz maszyny wirtualnej Java (instrukcja wyczyszczenia plików tymczasowych przeglądarki internetowej oraz maszyny wirtualnej Java >>>)
  • 2) zalogować się do systemu transakcyjnego bezpośrednio przez stronę https://maklernet.dmbps.pl.