Ostatni dzień zawierania transakcji na GPW to 31 październik 2023

Szanowni Państwo,

W dniu 30 września Dom Maklerski złożył wypowiedzenia umów o prowadzenie rachunku papierów wartościowych przeważającej części swoich Klientów.
W treści wypowiedzenia wskazywaliśmy, iż ze względów operacyjnych ostatnie transakcje na Rachunku będzie można zawrzeć dnia 26 października 2023 r.
Tego też dnia po sesji miały być anulowane wszystkie niezrealizowane zlecenia kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych.

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na dużą ilość próśb Klientów w tym zakresie zdecydowaliśmy o przedłużeniu cut-off date (a więc daty do której można zawrzeć ostatnie transakcje na Rachunku) do dnia 31 października 2023 r.
Mamy nadzieję, iż ta zmiana pozwoli Państwu na dokonanie dodatkowych czynności przygotowujących Państwa portfele do transferu lub zamknięcia.
Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 31 października mija także termin do złożenia Dyspozycji Transferu Portfela do innego biura maklerskiego.

z poważaniem

Łukasz Zalewski
p.o. Prezesa Zarządu DM Banku BPS S.A.