AGENT EMISJI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa od 1 lipca 2019 roku emisje obligacji i listów zastawnych w odniesieniu do których Emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do ASO, a także certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, wymagają obowiązkowego pośrednictwa agenta emisji w procesie weryfikacji poprawności przeprowadzenia emisji oraz ich obligatoryjnej rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).

Emitent jest zobowiązany do zawarcia umowy z agentem emisji jeszcze przed rozpoczęciem procesu oferowania instrumentów finansowych.

Funkcję agenta emisji może pełnić wyłącznie firma inwestycyjna uprawniona do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bank powiernik. Dom Maklerski Banku BPS S.A. pełni taką funkcję od 1 lipca 2019 roku w ramach działalności Biura Agenta Emisji.

Do zadań agenta emisji, wykonywanych przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. i oferowanych naszym Klientom należy:

  • weryfikacja spełniania przez Emitenta wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych, wynikających z przepisów prawa,
  • weryfikacja zgodności dokumentacji i oświadczeń przedstawionych przez Emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych, wynikającymi z przepisów prawa,
  • weryfikacja spełniania przez papiery wartościowe oraz przez ich Emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych określonych w regulaminie KDPW a także czy zasady obsługi realizacji zobowiązań Emitentów, przyjęte w KDPW, zapewniają możliwość prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych,
  • utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych i jej prowadzenie do czasu rejestracji papierów wartościowych w KDPW, a także wydawanie właściwych zaświadczeń,
  • zawarcie w imieniu Emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych (w tym wsparcie w zakresie uzyskania kodu LEI oraz uzyskania statusu uczestnika KDPW w typie emitent).

W 2020 roku KDPW przyznał Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. nagrodę dla najaktywniejszego w 2019 roku agenta emisji.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. cieszy się niezmiennie ogromnym zaufaniem wśród Emitentów obligacji. W okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2021 r. jako agent emisji obsłużyliśmy i dokonaliśmy największej liczby rejestracji wyemitowanych serii obligacji (w sumie 1.171 zarejestrowanych serii), utrzymując tym samym pozycję lidera na rynku pośród wszystkich podmiotów pełniących tę funkcję (źródło: KDPW).

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty prosimy o kontakt:

Biuro Agenta Emisji

tel.: +48 22 539 55 09

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz również

RYNEK PIERWOTNY

EMISJA AKCJI

EMISJA OBLIGACJI

AUTORYZOWANY DORADCA W ASO

ANIMATOR RYNKU

AGENT DOKUMENTACYJNY

AGENT PŁATNICZY I KALKULACYJNY

SPONSOR EMISJI OBLIGACJI

EWIDENCJA OBLIGACJI

POŚREDNIK REJESTRACYJNY

REJESTR AKCJONARIUSZY

OBSŁUGA WEZWAŃ I PRZYMUSOWYCH WYKUPÓW