Depozyt zabezpieczający

Informujemy, że zgodnie z Komunikatem 200 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie wysokości wymaganego depozytu zabezpieczającego oraz określenia zasad naliczania środków stanowiących zabezpieczenie realizacji zobowiązań wynikających z derywatów wysokość depozytu zabezpieczającego dla derywatów ustalana jest przy wykorzystaniu metodologii "SPAN" (The Standard Portfolio Analysis Of Risk), o której mowa w Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) wydanych przez KDPW_CCP S.A..

Informacje udostępnione przez KDWP_CCP S.A. dotyczące wyznaczania zabezpieczeń w Metologii "SPAN" dostępne są tutaj>>>

Kalkulator SPAN dostępny jest tutaj>>>