Zarząd i Rada Nadzorcza

Skład Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS SA:

  • Katarzyna Szpunar - Prezes Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.
  • Marta Kazimierska -  Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

..............................................................................................................................


Skład Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS SA:

  •  Michał Jakubowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A
  •  Krzysztof Górajek  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.
  •  Elżbieta Żmijewska  - Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.