Likwidator i Rada Nadzorcza

Likwidator Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w likwidacji:

  • Łukasz Zalewski - Likwidator Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w likwidacji

..............................................................................................................................


Skład Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w likwidacji:

  •  Michał Jakubowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A w likwidacji
  •  Mateusz Ogłodziński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w likwidacji
  •  Elżbieta Żmijewska  - Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w likwidacji