OFERTA SPECJALNA DLA STUDENTÓW

Uprawnionymi do skorzystania a OFERTY SPECJALNEJ są uczniowie i studenci w wieku 18 - 26 lat posiadający ważną legitymację.

0 zł za otwarcie rachunku

0 zł za prowadzenie rachunku maklerskiego do końca 2021 roku

0 zł za dostęp do rachunku inwestycyjnego on-line – System transakcyjny M@klernet> oraz M@klernet Mobile

0 zł za dostęp do notowań w czasie rzeczywistym - pakiet podstawowy, jedna oferta

0 zł za Wsparcie Analityczne

0 zł za przelewy gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w Banku BPS i zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Atrakcyjne prowizje od zleceń

  • składanych przez Internet:

0,13 % min 3 PLN - akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty, certyfikaty,  jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF, obligacje, listy zastawne

5 PLN - kontrakt na indeks

  • składanych przez telefonicznie i osobiście:

0,25 % min 3 PLN - akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty, certyfikaty,  jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF

0,19 % min 3 PLN - obligacje, listy zastawne

6 PLN - kontrakt na indeks

 Jak skorzystać ze zniżki

Aby uzyskać zniżkę należy otworzyć rachunek maklerski w DM Banku BPS.

Rachunek można otworzyć osobiście w jednym z naszych Punktów Usług Maklerskich lub rejestrując się przez formularz internetowy na stronie www.DMBPS.pl

CAŁOŚĆ OFERTY DM Banku BPS

Taryfa Opłat i Prowizji

Regulacje i Dokumenty

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG