OFERTA SPECJALNA DLA CZŁONKÓW SII

Oferta specjalna skierowana jest dla pełnoletnich członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, którzy posiadają ważną legitymację członkowską SII.

Co możesz zyskać jako członek SII:

0 zł za otwarcie rachunku

0 zł za prowadzenie rachunku maklerskiego do końca 2023 roku

0 zł za dostęp do rachunku inwestycyjnego on-line – System transakcyjny M@klernet> oraz M@klernet Mobile

0 zł za dostęp do notowań w czasie rzeczywistym - pakiet podstawowy, jedna oferta

0 zł za Wsparcie Analityczne

0 zł za przelewy gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w Banku BPS i zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

0 zł za wystawienie świadectwa depozytowego lub duplikatu, świadectwa depozytowego, zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym    zgromadzeniu.

Atrakcyjne prowizje od zleceń

  • składanych przez Internet:

0,13 % min 3 PLN - akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty, certyfikaty,  jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF, obligacje, listy zastawne

5 PLN - kontrakt na indeks

  • składanych przez telefonicznie i osobiście:

0,25 % min 3 PLN - akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty, certyfikaty,  jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF

0,19 % min 3 PLN - obligacje, listy zastawne

6 PLN - kontrakt na indeks

 Jak skorzystać ze zniżki

Aby uzyskać zniżkę należy otworzyć rachunek maklerski w DM Banku BPS.

Rachunek można otworzyć osobiście w jednym z naszych Punktów Usług Maklerskich lub rejestrując się przez formularz internetowy na stronie www.DMBPS.pl

CAŁOŚĆ OFERTY DM Banku BPS

Szczegóły oferty specjalnej

Taryfa Opłat i Prowizji

Regulacje i Dokumenty

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG