System M@klernet

System transakcyjny M@klernet jest prostą w obsłudze aplikacją pozwalającą zarządzać przez Internet swoimi inwestycjami. M@klernet jest dostępny codziennie, przez całą dobę, jest jednym z najszybszych systemów transakcyjnych na rynku.

M@klernet Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. oparty jest na systemie transakcyjnym Sidoma Online, wersja 8.

Ekran <a href=

M@klernet jest ergonomiczny i funkcjonalny, opiera się między innymi na Javie Sun i dzięki temu działa zarówno w przeglądarce Internet Explorer jak i na innych przeglądarkach internetowych, takich jak Firefox czy Opera. Do korzystania z aplikacji M@klernet zalecamy przeglądarki: Internet Explorer od wersji 6.0 SP2, Mozilla Firefox lub Opera.

M@klernet posiada dodatkowe elementy zabezpieczające przed nieupoważnionym dostępem do rachunku takie jak maskowane hasło, klucz autoryzujący oraz dodatkowe hasło do klucza autoryzującego składanie dyspozycji.

W systemie M@klernet z łatwością można dostosować okna prezentujące notowania, tabele kursów, zestawiania zleceń. Można na bieżąco sprawdzić stan rachunku, a także składać zlecenia koszykowe na wszystkie indeksy i sub-indeksy.

Można również w błyskawiczny sposób składać zlecenia z poziomu obserwowanych notowań. Dwukrotne kliknięcie na widocznej ofercie kupna lub sprzedaży automatycznie przywołuje formularz do składania zleceń wypełniając jego główne elementy.

Pierwsze logowanie do Systemu M@klernet - instrukcja

O przerwach technicznych w działaniu systemu będziemy informować na stronie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.