Jak założyć IKE/IKZE

W celu otwarcia rachunku IKE/IKZE należy wypełnić przez Internet wniosek o założenie rachunku.  Pracownik Domu Maklerskiego przygotuje dokumenty i wyśle je pocztą elektroniczną na adres email wskazany przez Klienta we wniosku.

Umowy prowadzenia rachunku IKE/IKZE można zawrzeć na jeden z następujących sposobów:

W przypadku pytań dotyczących otwarcia rachunku IKE/IZE prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem infolinii: 22 539 50 16 czynnej w dni robocze od 8:00 do 17:15.