Jak założyć IKE/IKZE

Rachunki IKE/IKZE można zakładać w Domu Maklerski Banku BPS nw jeden z następujących sposobów:

  • Drogą korespondencyjną.

Wolę założenia rachunku IKE/IKZE należy zgłosić poprzez wypełnienie wniosku o założenie rachunku. Pracownik DM przygotuje dokumenty i wyśle je na adres korespondencyjny Klienta.

W przypadku pytań dotyczących otwarcia rachunku IKE/IZE prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem infolinii:

801 321 456 / (22) 539 50 16