Obligacje Marvipol Development S.A. - Informacja dla inwestorów

 

Obligacje P2021B

Dom Maklerski Banku BPS S.A. jest członkiem detalicznego konsorcjum dystrybucyjnego obligacji Marvipol Development S.A.

PARAMETRY OFERTY

 • Emitent: Marvipol Development S.A.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 złotych
 • Cena emisyjna: 1 000 złotych
 • Kupon: WIBOR 6M + 4,50%
 • Wypłata kuponu: co 6 miesięcy
 • Termin wykupu: 03.08.2025 r.
 • Termin składania zapisów: 07.02.2022 - 11.02.2022 r.
 • Minimalny zapis: 1 obligacja

PRZEZNACZENIE WPŁYWÓW Z OFERTY

Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji na finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

 • Jeden z wiodących warszawskich deweloperów z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości
 • Spółka notowana na GPW w Warszawie
 • Model biznesowy oparty na trzech filarach (mieszkaniowy, magazynowy, pozostałe aktywa nieruchomościowe)
 • Zdywersyfikowany geograficznie bank ziemi
 • Segment mieszkaniowy zapewniający blisko 1,2 tys. lokali w budowie
 • Segment magazynowy- strategiczna współpraca z Grupą Panattoni, jednym z największych deweloperów powierzchni przemysłowej w Europie

MATERIAŁY DO POBRANIA

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZŁÓŻ ZAPIS

Aby móc skorzystać z oferty za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. konieczne jest uprzednie zawarcie Umowy Przyjmowania i Przekazywania Zleceń.

Umowę można podpisać elektronicznie profilem zaufanym ePuap lub podpisem elektronicznym. Można ją także podpisać w formie papierowej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Domu Maklerskim.

RYZYKA

Inwestowanie w obligacje przedsiębiorstw obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków.

Czynniki ryzyka związane z Emitentem, Obligacjami i ofertą zostały zamieszczone w Prospekcie.