Konkurs jak dokonać zgłoszenia

Aby wziąć udział w konkursie BPS Trader 2022 należy w okresie od 23 maja do 17 czerwca 2022 r. złożyć wniosek o otwarcie rachunku maklerskiego, zasilić rachunek łączną kwotą nie wyższą niż 20.000 zł (min. 2.000 zł), a w terminie od 30 maja 2022 r. dokonywać transakcji na konkursowym rachunku maklerskim.

Otwarcie konkursowego rachunku maklerskiego - informacje uzupelniające

Ważne!

Na drugiej stronie wniosku należy wskazać typ rachunku: rachunek maklerski - standardowy oraz wybrać status rachunku: rachunek konkursowy.

Po wyborze statusu pojawi się pole na wpisanie Nick'a (pseudonimu konkursowego), który będzie używany do identyfikacji na listach rankingowych przy podawaniu bieżących i ostatecznych wyników. Należy również potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem konkursowym.

Ze względu na to, że rachunek konkursowy jest realnym rachunkiem maklerskim, należy przejść całą procedurę zawarcia umowy. W celu przyspieszenia procesu zakładania rachunku rekomendujemy wskazanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePuap do zawarcia umowy. Wówczas zawarcie umowy nastąpi drogą elektroniczną. W celach weryfikacyjnych, do podpisanej umowy należy dołączyć skany dwóch dokumentów tożsamości oraz dokonać na otwierany rachunek maklerski przelewu weryfikacyjnego z rachunku bankowego wskazanego we wniosku o otwarcie rachunku. Wysłanie przez DM BPS informacji o aktywacji rachunku oraz hasła pierwszego logowania kończy proces zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.

Następnie należy zasilić rachunek konkursowy łączną kwotą min 2.000 zł, nie więcej niż 20.000 zł. UWAGA! kwota przelewu weryfikacyjnego jest zaliczana na poczet wpłat na rachunek konkursowy.

Ważne!

Rachunek maklerski konkursowy technicznie jest zwykłym rachunkiem maklerskim - nie ma ograniczeń w zakresie zleceń lub dyspozycji. Oznacza to, że można z niego składać zlecenia na dowolne instrumenty finansowe, dokonywać dowolnych wpłat i wypłat. Jednakże działania niezgodne z Regulaminem konkursowym będą powodowały dyskwalifikację i zmianę statusu rachunku z konkursowego na podstawowy.

Powody dyskwalifikacji z konkursu

Życzymy powodzenia i udanych transakcji!