Konkurs dyskwalifikacje

Warunkiem uczestnictwa w konkursie BPS Trader 2022 jest stosowanie się do postanowień Regulaminu konkursowego.

Działania powodujące dyskwalifikację:

  1. zasilenie rachunku łączną kwotą wpłat wyższą niż 20 000 zł (w tym: przelew weryfikacyjny)
  2. zawarcie transakcji zakupu instrumentów finansowych innych niż akcje wchodzące w skład WIG20
  3. zasilenie rachunku aktywami (instrumentami finansowymi) pochodzącymi z innego rachunku maklerskiego, lub nabytymi za środki inne niż pochodzące z rachunku konkursowego w ramach limitu
  4. nabycie akcji na rachunek konkursowy przed terminiem konkursu (wykonanie zlecenia kupna złożonego z rachunku konkursowego przed dniem 30 maja 2022 r.)

Działania niepowodujące dyskwalifikacji:

  1. zasilenie rachunku kwotą dywidendy lub innych świadczeń pieniężnych należnych z akcji posiadanych na rachunku konkursowym w terminie konkursu
  2. zasilenie rachunku aktywami (instrumentami finansowymi) należnymi jako prawa z akcji posiadanych na rachunku konkursowym w terminie konkursu
  3. zasilenie rachunku aktywami (akcjami z WIG20) nabytymi w obrocie pierwotnym za środki pochodzące z rachunku konkursowego w terminie konkursu