Strona Główna

Obligacje DEVELIA S.A. informacje dla inwestorów

 

Dom Maklerski Banku BPS S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego obligacji DEVELIA S.A.

PARAMETRY OFERTY

 • Emitent: DEVELIA S.A.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 PLN
 • Cena emisyjna: 1 000 PLN
 • Kupon: WIBOR 3M + marża 4,10%
 • Wypłata kuponu: co 3 (trzy) miesiące
 • Termin wykupu: 20 grudnia 2025 r.
 • Termin składania zapisów: 28.11.2022 - 09.12.2022 r.
 • Minimalny zapis: 1 obligacja
 • Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone.

PRZEZNACZENIE WPŁYWÓW Z OFERTY

Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji na finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta (zakup gruntów pod projekty deweloperskie oraz na finansowanie nakładów inwestycyjnych na realizowane projekty deweloperskie). Emitent dopuszcza możliwość wykorzystania wpływów z emisji Obligacji do spłaty zadłużenia z tytułu wykupu uprzednio wyemitowanych obligacji.

Jeżeli wpływy z danej serii Obligacji będą miały być wykorzystane do konkretnych celów, w tym do spłaty zadłużenia w szczególności z tytułu wykupu uprzednio wyemitowanych obligacji, informacja na ten temat zostanie wskazana w Ostatecznych Warunkach Emisji Danej Serii Obligacji.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

 • Develia S.A. to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz komercyjne w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi
  i Katowicach. Grupa prowadzi działalność na rynku nieruchomości od 2006 roku, a od 2007 roku Develia S.A. (wcześniejsza nazwa: LC Corp) jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Historycznie, Grupa Develia ukończyła budowę blisko 14,8 tys. Lokali (ok. 800 tys. m2 PUM) w ramach ponad 100 etapów inwestycji w sześciu miastach Polski. Na dzień 30 września 2022 roku Grupa prowadziła realizację 31 etapów w pięciu miastach. Łączna liczba lokali w projektach w realizacji to 4455 o powierzchni użytkowej 249,2 tys. m2 PUM. Ponadto, Grupa dysponuje bankiem ziemi na blisko 8 tys. lokali.
 • W roku 2021 sprzedaż wyniosła 1921 mieszkań (+41% r/r), co dawało 5. Miejsce wśród największych spółek deweloperskich w Polsce.
 • Do dnia 30 września 2022 roku Grupa Develia sprzedała 1225 mieszkania w 2022r. (-18% r/r,
  w tym 2 w ramach projektów JV). Spadek sprzedaży ma związek ze wzrostem stóp procentowy i spadkiem zdolności kredytowej nabywców mieszkań.
 • W segmencie komercyjnym Grupa Develia zrealizowała 6 obiektów w Warszawie, Wrocławiu
  i Katowicach, wśród nich m.in. obiekt wielofunkcyjny Sky Tower, centrum handlowe Arkady Wrocławskie oraz stołeczny biurowiec Wola Retro. Łączna powierzchnia obiektów wybudowanych w ramach segmentu komercyjnego to ponad 200 tys. m2 GLA. Obecnie Grupa posiada dwie nieruchomości inwestycyjne – centrum handlowe Arkady Wrocławskie oraz biurowiec Wola Retro.
 • W październiku 2022 roku Emitent zawarł ze spółkami z grupy kapitałowej, do której należy Hillwood Polska sp. z o.o. umowę o współpracy joint venture (JV) na nieruchomości położonej w miejscowości Malin w Gminie Wisznia Mała, polegającej na realizacji parku logistycznego wraz niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogową. Planowana powierzchnia nowego centrum logistycznego ma wynieść min. 400 tys. m2 GLA. Szacunkowa wartość całego projektu przekroczy 1,5 mld zł.
 • Od 2012 roku Develia S.A. wyemitowała 1300 mln zł obligacji, z czego 920 mln zł zostało spłaconych. Obecny outstanding obligacji wynosi 380 mln zł.
 • * GLA – gross leaseable area (powierzchnia najmu brutto)

MATERIAŁY DO POBRANIA

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZŁÓŻ ZAPIS

Aby móc skorzystać z oferty za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. konieczne jest uprzednie zawarcie Umowy Przyjmowania i Przekazywania Zleceń.

Umowę można podpisać elektronicznie profilem zaufanym ePuap lub podpisem elektronicznym. Można ją także podpisać w formie papierowej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Domu Maklerskim.

RYZYKA

Inwestowanie w obligacje przedsiębiorstw obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków.

Czynniki ryzyka związane z Emitentem, Obligacjami i ofertą zostały zamieszczone w Prospekcie.