Puls Parkietu

Opracowanie z dnia - 05.12.2023
  • CD Projekt wydał Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, premierze towarzyszy aktl. 2.1 We wtorek zadebiutowała wersja ostateczna gry Cyberpunk 2077 w formie pudełkowej i cyfrowej. Wersja Ultimate zawiera podstawową wersję gry oraz rozszerzenie fabularne Widmo wolności. Premierze towarzyszy aktualizacja 2.1, która dotyczy również posiadaczy gry na konsolach obecnej generacji i PC. Pudełkowa cena gry na konsole oscyluje w przedziale 249-259 zł. W przypadku komputerów osobistych cena oscyluje w przedziale 219-229 zł. Przedziały zostały podane na postawie cen w sklepach MediaMarkt, Neonet oraz Euro RTV AGD. Z informacji przekazanych w zeszłym tygodniu wynika, że sam dodatek Widmo wolności sprzedał się w 4,3 mln egzemplarzy. Łączna wartość bezpośrednich nakładów na produkcję dodatku Cyberpunk 2077: Widmo wolności wyniosła około 273 mln zł, a koszty realizowanej bezpośrednio przez spółkę globalnej kampanii marketingowej związanej z wprowadzeniem dodatku na rynek to około 95 mln zł. Dodatek jest sprzedawany w cenie 99 zł. Premierze wersji ostatecznej będzie towarzyszyła aktualizacja 2.1, która trafi również do posiadaczy gier z cyberpunkowego uniwersum na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i S oraz na PC. Jak wynika z informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie poświęconej Cyberpunk 2077, aktualizacja oprócz standardowych poprawek błędów oraz wprowadzenia ulepszeń, doda między innymi wyczekiwany przez społeczność gry system metra, który umożliwi poruszanie się pomiędzy 19 stacjami. Update umożliwi również słuchanie radia podczas chodzenia - do tej pory było to możliwe jedynie w przypadku poruszania się pojazdami. (PAP Biznes)

    Komentarz DM Banku BPS. Wydanie dodatku do gry Cyberpunk (Widmo Wolności) to jedna z ostatnich akcji monetyzujących ze strony CD Projektu na najbliższy czas. Spółka zapowiedziała, że Cyberpunk nie otrzyma już więcej nowych dodatków, tym samym potencjał do generowania znaczących skoków sprzedażowych przez ten tytuł będzie ograniczony. CD Projekt pracuje nad nowymi tytułami ze spektrum Wiedźmina, aczkolwiek pierwsze gry nie pojawią się wcześniej niż w 2025 r. Sam Cyberpunk na ten moment sprzedał się w 4,3 mln egzemplarzy, co oznacza, że przychód przed odliczeniem prowizji z platformy Steam (zwyczajowo 30 proc.) wyniósł ok. 430 mln zł. Biorąc pod uwagę łączne koszty gry (produkcja + marketing) w wysokości 368 mln zł, dodatek Widmo Wolności dąży obecnie do osiągnięcia progu rentowności. Tegoroczny szczyt notowań miał miejsce w czerwcu, kiedy akcje kosztowały 170 zł. Od tego czasu kurs istotnie spadł, momentami do poziomu nieco powyżej 100 zł. Obecne notowania kształtują się w okolicach rocznych minimów, co sprawia, że stopa zwrotu w akcje CD Projektu od początku 2023 r. pozostaje ujemna i wynosi minus 17 proc. (Ł. Bryl)

    Podsumowanie sesji 04.12.2023

    05.12.2023

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).