... Z byczym przytupem w Nowy Rok ...

Byki i niedźwiedzie - tygodnik sytuacyjny

Opracowanie z dnia 04 styczeń 2023

BiN 563

Dwie nowe sesje tego roku przyniosły nowe lokalne ekstrema. Tym samym zgodnie z oczekiwaniami piata fala trwa. Jak to z nimi różnie bywa, ruch ten może w każdej chwili zakończyć ponad dwumiesięczną „hossę” i przejść do sekwencji korekty większego rzędu. Inwestor swingowy zauważy zwłaszcza w ostatnim miesiącu ciekawy rozkład coraz wyższych dołków w ruchu wzrostowym. Ten stan jest dla inwestującego z trendem stanem bezpiecznym i na wypadek kolejnych ekstremów umożliwia przesuwanie obrony w górę bez nadmiernej utraty dystansu. Najbliższy „obronny” dołek to 1757 pkt. - poświąteczne minimum. On też stanowi najbliższe wsparcie. Niżej znajdują się przedświąteczne minima (z 20 XII) - 1724 pkt. z 12 XII - 1714 pkt. oraz nieco dalej 1681 pkt. z 22 XI. Kolejne wsparcia znajdują się już stosunkowo daleko. Minimum z 10 XI - 1619 pkt., minimum z 26 X - 1443 pkt i mały dołek z z 20 X - 1385 pkt. Byki w krótkiej, ale i w średnioterminowej perspektywie nieustająco kontrolują sytuację. Podczas sesji 14 X - doszło do utworzenia wzrostowej dwusesyjnej formacji „Kopnięcia” . Ruch poniżej rocznego minimum - 1338 pkt zneutralizuje tę formację. Najbliższy opór to 1863 pkt. - majowe maksima. Wykres tygodniowy wzbogacił się o nie pomiarową święcę walki typu doji. Byki chroni sekwencja „Trzech Białych Żołnierzy”. Cała strefa obejmująca wspomniane trzy białe korpusy 1411- 1692 pkt. Dla niedźwiedzi kluczowy korpus to ten czarny kończący pierwszą dekadę czerwca. 1827-1851 pkt. Średnie wykładnicze z 15/45 sesji tworzą dodatkową, bardzo szeroką strefę wsparcia 1713-1777 pkt. Wskaźnik adx(14) - 31 pkt. po wtorkowej sesji leniwie podniósł się ku górze. Oznacza to próbę nowego utrendowienia w kierunku wzrostowym. Trend ten zostanie zneutralizowany po spadku poniżej minimów z pierwszych dwóch sesji nowego roku. 1786-1792 pkt. Ten numer bez typów.

 

 

W portfelu byków

W portfelu niedziedzi

Zastrzeżenia prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).