Makler Nadzorujący

Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

Makler Nadzorujący w Biurze Transakcji Rynkowych

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Monitorowanie przebiegu sesji, przepływu zleceń, obsługi anulat.
 • Korygowanie błędnie zawartych transakcji na rynku zorganizowanym.
 • Monitorowanie wysokości depozytów zabezpieczających.
 • Obsługa w zakresie realizacji transakcji.
 • Monitorowanie kredytów na zakup papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
 • Obsługa wezwań w zakresie obsługi zleceń i realizacji transakcji.
 • Obsługa ofert publicznych w zakresie obsługi zleceń i realizacji transakcji realizowanych za pośrednictwem systemu informatycznego organizatora rynku.
 • Współpraca z klientami zewnętrznymi i bankami w zakresie potwierdzeń zawarcia transakcji.
 • Realizacja czynności związanych z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi z rachunków prowadzonych przez Spółkę.
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki w zakresie realizowanych zadań.
 • Sporządzanie raportów zgodnie z odrębnymi regulacjami wewnętrznymi Spółki.
 • Współpraca z instytucjami rynku kapitałowego w procesach projektowych, w zakresie nowych rozwiązań świadczenia usług maklerskich.
 • Wdrażanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Spółki nowych rozwiązań, wynikających z obowiązujących, m.in. regulacji giełdowych.
 • Podnoszenie kwalifikacji, aktualizacja wiedzy z zakresu przepisów prawa i regulacji wewnętrznych.

Wymagania:

 • Posiadanie uprawnienia Maklera Nadzorującego.
 • Wyższe wykształcenie (preferowane kierunki ekonomiczne lub ścisłe).
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku.
 • Bardzo dobrej znajomości zasad funkcjonowania rynku kapitałowego.
 • Dobrej znajomości języka angielskiego.
 • Dokładności, skrupulatności i zaangażowania w pracę.
 • Umiejętności pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Pracę w doświadczonym zespole oraz przy realizacji nowych projektów;
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego w firmie inwestycyjnej;
 • Prywatną opiekę medyczną Lux Med;
 • Pakiet pozapłacowy: karta MultiSport, ubezpieczenie na życie, PPK;
 • Atrakcyjną lokalizację przy stacji metra Rondo Daszyńskiego.


Prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Przetwarzając w procesie rekrutacji dane osobowe kandydata do pracy Dom Maklerski kieruje się obowiązującymi zasadami prawa w tym:

 • Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO)
 • Przepisami prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz §2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369).

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 81, 00-844 Warszawa. W obecnym postępowaniu rekrutacyjnym Państwa dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane w celu podjęcia działań koniecznych przed ewentualnym zawarciem z Państwem umowy, a zatem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Inne podane przez Państwa dane, w tym dane do kontaktu albo wizerunek, będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może jednak zostać odwołana w dowolnym czasie. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane dla zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dom Maklerski jako administratora danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.

W przypadku, gdy w swoim CV zamieścicie Państwo dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
nie będziemy ich przetwarzać, chyba że udzielicie nam Państwo na to odrębną zgodę.

 

Udostępnianie

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Domu Maklerskiego, w szczególności dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dom Maklerski nie przekazuje danych osobowych osób ubiegających się o pracę poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez jeden rok. Po tym okresie Państwa dane mogą być przechowywane przez Dom Maklerski, tylko gdy okaże się to niezbędne dla zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dom Maklerski jako administratora danych, z uwzględnieniem jednak okresów przedawnienia roszczeń określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Macie Państwo:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, dla których jedyną podstawą ich przetwarzania przez Dom Maklerski jest ta właśnie wcześniej udzielona zgoda – cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Klauzula zgody do umieszczenia na końcu CV

Przesyłając nam swoje CV prosimy o umieszczenie w nim następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. dla potrzeb bieżącego procesu rekrutacyjnego zamieszczonych w moim CV wszystkich danych osobowych, dla których przetwarzania konieczna jest zgoda osoby, której dane dotyczą.”

 

Ogłoszenie opublikowano 01.12.2021