Konkurs informacje dodatkowe

  • Po zakończeniu konkursu, rachunek konkursowy otrzymuje status rachunku podstawowego.
  • W przypadku dyskwalifikacji rachunek konkursowy otrzymuje status rachunku podstawowego.
  • Do dnia 30 września 2022 r. przeniesienie aktywów z rachunku konkursowego na inny rachunek uczestnika prowadzony przez DM BPS jest zwolnione z opłaty.