Publikacja prospektu Skotan S.A.

W dniu 4 kwietnia 2022 r. Skotan S.A. opublikował Prospekt UE na rzecz odbudowy. Dom Maklerski Banku BPS S.A. jest firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej.

informacje o emisji