Oferta publiczna obligacji spółki Develia S.A.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego obligacji Develia S.A.

informacje_o_emisji.png