Oferta publiczna akcji serii D spółki DB Energy S.A.

Dom Maklerski Banku BPS S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego akcji zwykłych na okaziciela serii D, emitowanych przez DB Energy S.A.

 buton informacje o ofercie