Webinaria edukacyjne - archiwum

Webinar nr 1 (26.04.2022)

 • Podstawy inwestowania   [YOUTUBE]
 • Podstawy inwestowania   [PREZENTACJA PDF]           -

Webinar nr 2 (10.05.2022)

 • Analiza fundamentalna - od czego należy zacząć? [YOUTUBE]
 • Analiza fundamentalna - od czego należy zacząć? [PREZENTACJA PDF]           -

Webinar nr 3 (7.06.2022)

 • Analiza wskaźnikowa - analiza płynności i sprawności  [YOUTUBE]
 • Analiza wskaźnikowa - analiza płynności i sprawności [PREZENTACJA PDF]           -

Webinar nr 4 (14.06.2022)

 • Analiza wskaźnikowa - analiza rentowności, zadłużenia i rynku kapitałowego [YOUTUBE]
 • Analiza wskaźnikowa - analiza rentowności, zadłużenia i rynku kapitałowego [PREZENTACJA PDF]         

Webinar nr 5 (28.06.2022)

 • Analiza techniczna - wstęp do analizy technicznej [YOUTUBE]
 • Analiza techniczna - wstęp do analizy technicznej [PREZENTACJA PDF]            

Webinar nr 6 (12.07.2022)

 • Analiza techniczna - formacje cenowe [YOUTUBE]
 • Analiza techniczna - formacje cenowe [PREZENTACJA PDF]           -

Webinar nr 7 (02.08.2022)

 • Budowa portfela akcji [PREZENTACJA PDF]           -
 • Budowa portfela akcji [YOUTUBE]

Webinar nr 8 (23.08.2022)

 • Rynek obligacji w Polsce  [PREZENTACJA PDF]           -
 • Rynek obligacji w Polsce [YOUTUBE]

Webinar nr 9 (25.10.2022)

 • Wpływ bieżących wydarzeń na notowania spółki [PREZENTACJA PDF]           -
 • Wpływ bieżących wydarzeń na notowania spółki [YOUTUBE]

Webinar nr 10 (15.11.2022)

 • Rynek surowców a notowania spółek w Polsce [PREZENTACJA PDF]            _
 • Rynek surowców a notowania spółek w Polsce [YOUTUBE]

Webinar nr 11 (29.11.2022)

 • Wyniki finansowe a kurs akcji [PREZENTACJA PDF]                    _
 • Wyniki finansowe a kurs akcji

Webinar nr 12 (13.12.2022)

 • Czynniki niefinansowe wpływające na ceny akcji