Gotowy
by zacząć?

Kontakt

Infolinia: 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 17:15

tel.: 801 321 456
tel.: (22) 539 - 50 - 16


fax: (22) 539 - 55 - 56

mail: dm@dmbps.pl

Skrót wiadomości - piątek, 15 grudnia

2017-12-16 06:00:00

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Ministerstwo Rozwoju po serii danych za październik podtrzymuje prognozę wzrostu PKB w '17 na poziomie 4,3 proc. - napisano w biuletynie miesięcznym.

Wysokie tempo wzrostu PKB będzie się utrzymywać jeszcze przynajmniej przez 1-2 kwartały - ocenił członek RPP Jerzy Osiatyński. Dodał, że prognozy inflacji do końca 2018 r., a może i połowy 2019 r., są bardzo bezpieczne.

Prezes URE zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej w obrocie dla gospodarstw domowych. Średni wzrost cen energii w obrocie w nowej taryfie G czterech największych sprzedawców: Enei, PGE Obrót, Energi Obrót i Tauronu Sprzedaż wynosi ok. 0,5 proc. i niewiele różni się między poszczególnymi przedsiębiorstwami - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe URE w komunikacie.

Produkcja przemysłowa w USA w listopadzie wzrosła o 0,2 proc. mdm - podała Rezerwa Federalna (Fed). Analitycy spodziewali się wzrostu wskaźnika o 0,3 proc. mdm.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork spadł w grudniu do 18,0 pkt. z 19,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York).

BUDŻET, DŁUG

Sprzedaż obligacji detalicznych w listopadzie wyniosła 755,8 mln zł - podało MF w komunikacie.

Na przetargu zamiany MF sprzedało obligacje OK0720 / WZ1122 / PS0123 / DS0727 / WZ0528 / WS0429 łącznie za 5.920,252 mln zł, a odkupiło obligacje WZ0118 / PS0418 / PS0718 / OK1018 za 5.784,915 mln zł - poinformował resort w komunikacie.

MF po przetargu zamiany w piątek ma sfinansowane 16,9 proc. potrzeb pożyczkowych na 2018 rok - podał PAP resort finansów.

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec listopada 2017 r. wyniósł łącznie 6.936,7 mln euro, tj. 29.172,1 mln zł - podało MF w piątek w komunikacie. Na koniec października wynosił on 6.824,0 mln euro, czyli 29.000,8 mln zł.

Od 2019 roku ma obowiązywać zniesienie limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający obecnie nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Sejm przyjął w czwartek poprawki Senatu zakładające przesunięcie o rok daty wejścia w życie ustawy.

Nadwyżka w handlu strefy euro w październiku wyniosła 18,9 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych (nsa), wobec nadwyżki 24,6 mld euro w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat w Luksemburgu.

Plan finansowy Krajowego Funduszu Drogowego zakłada emisje obligacji w 2018 r. na poziomie 6,1 mld zł, z czego 2,1 mld zł ma zostać pozyskane w rynku w I półroczu – poinformowało PAP Biznes Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Agencja S&P Global Rating zaplanowała na 2018 r. dwa przeglądy ratingu Polski - poinformowano w komunikacie. Mogą się one odbyć w dniach 13. kwietnia oraz 12. października.

Kanadyjska agencja DBRS zaplanowała w 2018 r. dwa przeglądy ratingu Polski - podano w komunikacie. Możliwe daty przeglądów to: 8 czerwca i 7 grudnia.

GIEŁDA

W piątek na zamknięciu WIG 20 znalazł się pod kreską, podobnie jak inne główne indeksy na GPW. Wśród spółek z WIG 20 najmocniej spadły notowania mBanku. Na szerokim rynku o 20 proc. zwyżkował kurs AAT Holding po informacji o porozumieniu w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.

Zamknięcie: WIG20 2416,95 pkt.(-0,73 proc.), WIG 62619,43 pkt.(-0,47 proc.).

SPÓŁKI

KNF zaleca PKO BP utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi na poziomie grupy w wysokości 0,61 pkt. proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego - podał bank w komunikacie.

Tomasz Sebastian Pruszczyński i spółka Polinvest 7 wzywają do sprzedaży 1.696.021 akcji Sare, stanowiących ok. 74,01 proc. jej kapitału zakładowego, po 22,7 zł - podał pośredniczący w wezwaniu Millennium DM.

KNF obniżyła Bankowi BGŻ BNP Paribas bufor kapitałowy na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych w ujęciu skonsolidowanym do 0,60 pkt. proc. z 0,68 pkt. proc. wcześniej ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego - podał bank w komunikacie.

Sygnity ustaliło z obligatariuszami i bankami finansującymi działalność operacyjną spółki, przedłużenie do 28 lutego 2018 roku okresu przewidzianego na uzgodnienie i zawarcie porozumienia dotyczącego długoterminowego planu restrukturyzacji zadłużenia - poinformowało Sygnity w komunikacie.

Stalprodukt podpisał warunkową umowę kupna od spółki ArcelorMittal 100 proc. akcji spółki GO Steel Frydek Mistek z siedzibą w Republice Czeskiej - podał Stalprodukt w komunikacie.

Wielton zawarł z Dauphine Investissements aneks do porozumienia w sprawie warunków nabycia 34,69 proc. akcji w spółce Fruehauf SAS, francuskim producencie naczep i przyczep do pojazdów ciężarowych - podał Wielton w komunikacie.

Fit Invest, spółka zależna Benefit Systems, podpisała z Tomaszem Wolsztyniakiem oraz Dariuszem Michalczewskim umowy, na podstawie których kupi pozostałe 70 proc. udziałów w spółce Tiger - poinformował Benefit Systems w komunikacie. Szacowana wartość transakcji to 7,7 mln zł.

Dekpol zawarł przyrzeczona umowę kupna nieruchomości w Gdańsku o łącznej powierzchni ok. 13 hektarów - podała spółka w komunikacie. Dekpol zamierza na tej działce wybudować lokale o łącznej powierzchni ponad 60 tys. m kw.

AkerBP, operator koncesji Aerfugl (wcześniej Snadd) i Skogul (wcześniej Storklakken), w których udziały posiada spółka zależna od PGNiG, złożył wniosek do Norweskiego Ministerstwa Ropy i Energii o zatwierdzenie planów zagospodarowania obydwu złóż - podało PGNIG w komunikacie.

Cena akcji w ofercie publicznej R22 została ustalona na 17,5 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji na 5.201.596 - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd spółki mPay zdecydował o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych, mających na celu wsparcie dalszego rozwoju działalności - poinformowała spółka w komunikacie.

Agencja Moody's obniżyła dla Getin Noble Banku długookresowy rating depozytów z Ba2 do Ba3, długookresową ocenę ryzyka kontrahenta z Ba1(cr) do Ba2(cr), ocenę indywidualną z b1 do b2, skorygowaną ocenę indywidualną z b1 do b2 - poinformował bank w komunikacie.

Jarosław Grzywiński zrezygnował z funkcji wiceprezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - podała GPW w komunikacie.

Comarch planuje w ciągu siedmiu lat zwiększyć przychody ze sprzedaży systemów ERP do 500 mln zł z 200 mln zł wypracowanych w ubiegłym roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Arctic Paper zdecydował o zwiększeniu mocy produkcyjnych Arctic Paper Kostrzyn. Wartość tej inwestycji wyniesie ok. 42 mln zł, a zakończenie prac jest planowane na pierwszą połowę 2019 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze T-Bull zdecydowali o emisji w ramach oferty publicznej do 100 tys. akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru i o przeniesieniu notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW - poinformowała spółka w uchwałach po NWZ.

GetBack chce w I kwartale 2018 roku przedstawić strategię, w której rynek krajowy pozostanie kluczowym, jednak w ramach dywersyfikacji spółka rozważy wejście na kolejne rynki zagraniczne. Razem ze strategią opublikowana będzie polityka dywidendowa - poinformował PAP Biznes Konrad Kąkolewski, prezes spółki.

Atal, w ramach drugiego etapu Osiedla Warszawa, wprowadza do sprzedaży budynek z 86 mieszkaniami i 4 lokale usługowe - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Na terenach po kopalni Krupiński w gminie Suszec (Śląskie) ma powstać centrum produkcyjno-remontowe grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), które zatrudni blisko 150 osób – podała w piątek spółka. Dodała, że koszt inwestycji to ok. 60 mln zł.

Ministrowie Środowiska oraz Energii, Górnictwa i Zasobów Ropy Naftowej Kolumbii Brytyjskiej zdecydowali o nieprzyznaniu Certyfikatu Oceny Środowiskowej dla projektu miedziowo-złotowego Ajax zlokalizowanego w pobliżu Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej - podał KGHM w komunikacie.

Euro Styl z grupy Dom Development wprowadził do sprzedaży 232 lokale w ramach II etapu Osiedla Spektrum w Gdańsku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Alior Bank planuje zainwestować 30 mln zł w platformę pośrednictwa finansowego online Bancovo. Rynkowe wdrożenie platformy zaplanowano na przełom stycznia i lutego 2018 roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

KCI zawarła umowę przedwstępną sprzedaży 4 nieruchomości w Krakowie z Metropolitan Investment za 18.872.760 zł brutto - podała spółka w komunikacie.

GetBack chce w I kwartale 2018 roku przedstawić strategię, w której rynek krajowy pozostanie kluczowym, jednak w ramach dywersyfikacji spółka rozważy wejście na kolejne rynki zagraniczne. Razem ze strategią opublikowana będzie polityka dywidendowa - poinformował PAP Biznes Konrad Kąkolewski, prezes spółki.

GetBack nie miał bezpośredniego dostępu do bazy danych PESEL w sposób umożliwiający pozyskanie danych osobowych osób zadłużonych. Bieżąca działalność spółki przebiega bez zakłóceń i GetBack podtrzymuje wszystkie plany rozwojowe - poinformowała spółka w piątkowym oświadczeniu.

Kancelaria Medius zawarła cztery umowy zakupu portfela wierzytelności, wynikających z umów pożyczek, na wys. ok. 150 mln euro. Umowy będą realizowane w okresie najbliższych 3 lat - podała spółka w komunikatach.

Kancelaria Medius nabyła Kreditech Česká Republika, czeską firmę działającą w branży mikropożyczek, za 2,4 mln euro - podała spółka w komunikacie. Spółka posiada pakiety wierzytelności o wartości ok. 8,2 mln euro.

Tower Investments przydzielił w ofercie publicznej 500.000 akcji serii C po 45 zł za akcję, co daje 22,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Spółka planuje zadebiutować na rynku regulowanym GPW jeszcze w tym roku.

Spółka zależna Enter Air zawarła z Itaka Holdings umowę sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon Lato 2018 - Zima 2018/2019. Wartość umowy szacowana jest na ok. 51 mln USD - podała spółka w komunikacie.

Grupa LPP jest umiarkowanie zadowolona z dotychczasowej sprzedaży w grudniu, liczy jednak, że miesiąc będzie udany - poinformował PAP Biznes Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP. Spółka chciałaby osiągnąć w 2018 roku ok. 20 proc. wzrostu przychodów przy marży brutto na poziomie 53-54 proc.

LPP otworzy w tym roku jeszcze 20 salonów w Polsce i za granicą - poinformowała w piątek Olimpia Patej, dyrektor ds. inwestycji LPP.

Producent gier komputerowych ECC Games z portfela giełdowego PlayWay, planuje debiut na rynku NewConnect na przełomie stycznia i lutego 2018 roku - poinformował prezes ECC Games Piotr Wątrucki.

Monday Development z grupy Unibepu zawarła ze spółką zależną Murapolu umowę sprzedaży części mieszkaniowej nieruchomości w Poznaniu - podały spółki w komunikatach. Wartość umowy wynosi 14,25 mln zł netto.

Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny zmniejszył zaangażowanie w akcje Agory i ma obecnie papiery dające 4,4 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki - podała Agora w komunikacie.

WALUTY

Eurozłoty porusza się w przedziale od 4,20 do nieco ponad 4,22. Najważniejszym wydarzeniem na krajowym rynku długu w piątek była aukcja zamiany, na której lekkim zaskoczeniem były wysokie wyceny. W przyszłym tygodniu eurozłoty i SPW pozostaną stabilne - oceniają eksperci.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,2217 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1806 USD i 132,45 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała w piątek w Brukseli na wspólnej konferencji z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, że pragnie uzgodnić do marca przyszłego roku wspólne stanowisko z Paryżem w sprawie przyszłości strefy euro.

Ministrowie finansów państw unijnych mają pracować przez najbliższe sześć miesięcy nad reformami strefy euro - postanowiono na piątkowym szczycie eurolandu. Francja i Niemcy mają pracować nad zbliżeniem stanowisk w tym obszarze.

TOWARY

Ropa na giełdzie paliw w Nowym Jorku trochę droższa - o 0,2 proc., po zniżce w całym tym tygodniu tylko o 0,4 proc. Prognozy na 2018 r. nie sugerują wzrostów cen surowca - podają maklerzy.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają. Metal na LME w dostawach 3-miesięcznych kosztuje 6.786,00 USD za tonę, po zniżce o 0,3 proc. - podają maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Analitycy agencji ratingowej Fitch oceniają, że przejęcie części Deutsche Bank Polska nie wpłynie na ocenę kredytową BZ WBK, m.in. ze względu na małą skalę transakcji oraz planowane podwyższenie kapitału BZ WBK w związku z akwizycją - podał Fitch w komunikacie.

Przed świętami możliwe podwyżki cen paliw w detalu rzędu 2-4 gr/l, jeśli paliwa w hurcie będą dalej drożeć w przyszłym tygodniu - wynika z raportu BM Reflex.

Przed świętami ceny detaliczne paliw nie powinny się znacząco zmienić - prognozują analitycy portalu e-petrol. Ceny paliw na stacjach będą niższe niż roku temu.

Ekonomiści Pekao podnieśli prognozę wzrostu PKB Polski w 2017 r. do 4,5 proc. z 4,3 proc., a na 2018 r. nadal spodziewają się wzrostu o 3,8 proc. - wynika z raportu banku. Pekao spodziewa się, że inflacja w II połowie 2018 r. przekroczy 3 proc., a dynamika płac w przyszłym roku wzrośnie do 8 proc.

Organizacja OPEC szacuje popyt na ropę w 2018 roku na poziomie 1,51 mb/d wobec 1,26 mb/d ze wstępnej prognozy - wynika z grudniowego biuletynu organizacji.

Brak pozwolenia środowiskowego dla projektu Ajax nie powinien mieć większego wpływu na kurs KGHM - uważa Tomasz Duda z Erste Group. Analityk wycenia projekt w wysokości 0,5-1zł na akcję KGHM.

W opinii ekspertów rynku surowcowego, perspektywy dla cen metali przemysłowych, zwłaszcza miedzi - w obliczu deficytu na rynku tego metalu, wciąż solidnego popytu oraz wskazań natury technicznej – przemawiają za wzrostami. Jako czynnik ryzyka wskazują ewentualne spowolnienie gospodarki Chin.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na zaliczenie środków z emisji obligacji podporządkowanych Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) serii AA2 o wartości nominalnej 65,786 mln zł do funduszy uzupełniających - podał bank w komunikacie.

Przesunięcie wejścia w życie mechanizmu tzw. podzielonej płatności w przypadku VAT z 1 kwietnia na 1 lipca przyszłego roku - taką m.in. poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o VAT zaakceptował w piątek Sejm.

OFE sprzedały netto w listopadzie akcje o wartości 61 mln zł, w tym zbyły netto za 245 mln zł na krajowym rynku i kupiły za 183 mln zł na zagranicznych giełdach - wynika z szacunków Haitong Banku.

Gaz-System podpisał umowę na budowę gazociągu Strachocina-Pogórska Wola. Wykonawcą będzie konsorcjum firm, którego liderem jest NDI Energy. Wartość inwestycji to prawie 600 mln zł, a zakończenie prac planowane jest w 2020 r. - poinformował Gaz-System w komunikacie prasowym.

W okresie trzech kwartałów liczba oddanych nowych budynków niemieszkalnych wzrosła rdr o 3,7 proc. do 16.911 - podał w piątek GUS.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Senat przyjął w piątek wieczorem bez poprawek nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Teraz trafi ona do prezydenta Andrzeja Dudy, który złożył jej projekt.

Premier Mateusz Morawiecki wrócił do kraju w związku z zaplanowanym spotkaniem z ministrem koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim i szefem Agencji Wywiadu - dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do rządu. Do spotkania doszło w piątek późnym wieczorem.

Będę zabiegał o audiencję u prezydenta Andrzeja Dudy, by przedstawić mu nasze wszystkie zastrzeżenia ws. zmian w Kodeksie wyborczym - zapowiedział w piątek przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Ocenił, że PKW staje się kwiatkiem do "rządowego kożucha", a KBW - agendą rządową.

Prezydent Andrzej Duda jest gotowy spotkać się z przewodniczącym PKW, sędzią Wojciechem Hermelińskim, jeśli jest taka potrzeba i takie oczekiwanie ze strony szefa PKW - powiedział w piątek PAP rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.

Zdecydowana większość poprawek wprowadzonych do noweli ordynacji wyborczej jednoznacznie podnosi jakość prawa wyborczego - powiedział w piątek wicepremier Jarosław Gowin. Jak ocenił, zmiany dot. wyboru szefa KBW nie były konieczne, ale nie zagrażają demokratycznym wyborom.

Premier Mateusz Morawiecki, który w piątek spotkał się w Brukseli z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, powiedział dziennikarzom, że "były to dobre rozmowy". Jak poinformował, zaprosił Macrona na obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, które odbędą się w przyszłym roku.

W styczniu odbędę spotkanie z szefem KE Jean-Claude'em Junckerem, w trakcie którego wyjaśnię szczegóły reformy wymiaru sprawiedliwości – poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki, pytany o prowadzoną przez KE procedurę ws. ochrony praworządności w Polsce.

Mój wcześniejszy powrót ze szczytu UE w Brukseli do kraju jest podyktowany spotkaniami w kancelarii premiera oraz kilkoma pilnymi i tajnymi dokumentami, które na mnie czekają - poinformował w piątek dziennikarzy premier Mateusz Morawiecki.

Sejm uchwalił w piątek zmiany w ordynacji wyborczej autorstwa PiS wraz z licznymi poprawkami tego klubu. Nowe rozwiązania to m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast liczona od wyborów samorządowych w 2018 r., JOW-y w gminach do 20 tys. Nie będzie głosowania korespondencyjnego.

Przyjęcie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowej ustawy o Sądzie Najwyższym bez poprawek zarekomendowała w piątek rano Izbie, senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji.

Wejście w życie prezydenckich ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości zepchnie Polskę na drugą, wschodnią stronę granicy cywilizacyjnej - powiedział w piątek senator PO, b. szef MON Bogdan Klich. Mamy wciąż nadzieję, że u senatorów PiS albo prezydenta nastąpi refleksja - dodał.

PO rozważa złożenie wniosku o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu - poinformował w piątek wiceszef PO Tomasz Siemoniak. Jak ocenił, stanowisko marszałka Sejmu przerasta Kuchcińskiego, co - jego zdaniem - było widać podczas czwartkowych głosowań ws. ordynacji wyborczej.

Mogą stanąć strategiczne szpitale w Polsce; w ponad 50 miastach wybuchły akcje masowego wypowiadania klauzuli opt-out - powiedział w piątek wiceszef Porozumienia Rezydentów OZZL Jarosław Biliński.

Zamierzam zmniejszyć te ograniczenia i utrudnienia, które nie wydają się dziś konieczne - tak odniósł się do możliwości zatrudniania lekarzy zza wschodniej granicy minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w wywiadzie udzielonym branżowemu miesięcznikowi Menedżer Zdrowia.

Styczniowa rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego obejmie co najmniej kilka resortów, w tym te zaliczane do "superważnych" - powiedział w piątek wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Dodał, że rekonstrukcja obejmie mniej niż połowę ministrów.

Sejm skierował do komisji kultury projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 500-lecia Reformacji. Wnioskował o to szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.

Zdecydowałem się kandydować do zarządu Nowoczesnej; chcę dać sygnał, że zależy mi na partii - powiedział w piątek PAP były lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Nowy skład zarządu na wybrać w sobotę Rada Krajowa ugrupowania.

Zakaz handlu w niedziele ma nie obejmować placówek handlowych, w których przeważa działalność gastronomiczna - stanowi jedna z poprawek zarekomendowanych podczas posiedzenia senackich komisji, które zajęły się ustawą ograniczającą handel w niedziele.

Sejm nie może rozstrzygać wątpliwości ws. kworum podczas senackiego głosowania nad nowelą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Jak dodał, w tej sprawie rozstrzygać może ewentualnie prezydent - podpisując lub nie tę ustawę, a następnie TK.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) Witold Kołodziejski spotkał się w piątek z przedstawicielami zarządu TVN. Omówiono stan spraw związany z decyzją z 11 grudnia w sprawie TVN - podała na stronie internetowej KRRiT. Zapowiedziano, że rozmowy będą kontynuowane.

Sebastian K. przyznał się do podpalenia biura poselskiego min. Beaty Kempy i usłyszał zarzut o charakterze terrorystycznym. Grozi mu do 15 lat więzienia. Do zdarzenia doszło we wtorek. Podejrzany swe postępowanie motywował chęcią wpływu na prace rządu i Sejmu.

Janusz Korwin-Mikke został w piątek prawomocnie skazany na 20 tys. zł grzywny za spoliczkowanie w 2014 r. innego europosła Michała Boniego (PO) - warszawski sąd okręgowy oddalił jego apelację w tej sprawie, uznając, że jest bezzasadna.

Konieczność wyrażenia zgody przez IPN i wojewodę na ponowną zmianę nazw ulic czy placów, przemianowanych na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej, to jedno z założeń projektu nowelizacji autorstwa PiS przyjętej w piątek przez Sejm.

Na trzy miesiące aresztował w piątek wrocławski sąd Sebastiana K., podejrzanego o podpalenie biura poselskiego szefowej KPRM Beaty Kempy w Sycowie (Dolnośląskie). K. usłyszał zarzuty o charakterze terrorystycznym. Grozi mu do 15 lat więzienia.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Angela Merkel zadeklarowali w piątek w Brukseli, że będą wspierać Komisję Europejską w jej działaniach dotyczących Polski i ewentualnego uruchomienia artykułu 7.1 unijnego traktatu wobec władz w Warszawie.

Mam nadzieję, że Komisja Europejska nie uruchomi art. 7 unijnego traktatu wobec Polski - oświadczył w piątek w Brukseli przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

Komisja Europejska będzie w środę analizować ustawy o Sądzie Najwyższym oraz KRS i podejmie decyzje czy aktywować wobec Polski art. 7 unijnego traktatu - poinformowało w piątek źródło unijne.

Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał w piątek w Brukseli z premierem Mateuszem Morawieckim przede wszystkim na temat reform polskiego wymiaru sprawiedliwości i przyjmowania migrantów - podano w oświadczeniu Pałacu Elizejskiego.

Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas piątkowego spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim nawiązał do prowadzonej przez KE procedury praworządności wobec Polski - dowiedziała się PAP ze źródeł dyplomatycznych. Morawiecki miał zadeklarować, że Polska chce współpracować z KE.

Premier Mateusz Morawiecki ocenił w piątek, że ws. Brexitu polskie interesy zostały zabezpieczone, a głos polskiego rządu ws. migracji zaczął się coraz lepiej przebijać. Premier powiedział o tym dziennikarzom w drodze powrotnej z Brukseli, gdzie wziął udział w szczycie UE.

Premier Mateusz Morawiecki opuścił szczyt unijny w Brukseli przed jego zakończeniem. Jak informują polskie służby dyplomatyczne, musiał wylecieć wcześniej do Polski z powodu obowiązków w kraju.

Podczas szczytu Unii Europejskiej przywódcy państw członkowskich dali zielone światło do przedłużenia sankcji wobec Rosji - poinformował w czwartek szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Po kilkugodzinnej dyskusji na szczycie przywódcy UE są nadal podzieleni w kwestii podejścia do migracji. Szef KE Jean-Claude Juncker zasugerował, że jeśli nie będzie jednomyślności w tej sprawie, to możliwe jest głosowanie większościowe.

Czeskie media publikują w piątek wypowiedź premiera Andreja Babisza, który po szczycie UE oznajmił, że nie zaakceptuje "dyktatu" dotyczącego tego, kto ma w jego kraju mieszkać lub pracować. "Chcemy sami o tym decydować" - dodał Babisz, przytoczony przez CTK.

Lider Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) Martin Schulz poinformował, że kierownictwo partii opowiedziało się w piątek za rozpoczęciem rozmów sondażowych na temat koalicji rządowej z blokiem chadeckich partii CDU/CSU - podała agencja dpa.

Japonia nałoży dodatkowe sankcje na Koreę Północną w związku z utrzymującym się zagrożeniem ze strony rozwijanego przez Pjongjang programu rakietowego i atomowego - oświadczył w piątek szef gabinetu japońskiego premiera, Yoshihide Suga.

Prezydenci Rosji i USA, Władimir Putin i Donald Trump poparli nawiązywanie dialogu z Koreą Północną w ramach uregulowania sytuacji na Półwyspie Koreańskim - przekazał w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, relacjonując rozmowę telefoniczną obu przywódców.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział w piątek na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, że pilnie trzeba przywrócić i wzmocnić kanały komunikacyjne z Korea Północną, w tym kanały międzykoreańskie i wojskowe, w celu zmniejszenia ryzyka eskalacji konfliktu.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że chce, by Rosja była pomocna w kryzysie związanym z Koreą Płn. "Chiny pomagają, Rosja nie pomaga" - dodał. Prezydent Rosji Władimir Putin i Trump rozmawiali telefonicznie w nocy z czwartku na piątek (czasu polskiego).

Musi nastąpić "trwałe zaprzestanie groźnego zachowania ze strony Korei Północnej", zanim dojdzie do jakichkolwiek rozmów między Waszyngtonem a Pjongjangiem - oświadczył w piątek na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ sekretarz stanu USA Rex Tillerson.

Nie stanowimy żadnego zagrożenia dla żadnego kraju czy regionu, o ile interesy Korei Północnej nie są zagrożone - oświadczył w piątek ambasador Korei Płn. przy ONZ Ja Song Nam. Zapewnił, że jego kraj jest "odpowiedzialnym mocarstwem nuklearnym".

Wyższa izba parlamentu Rosji, Rada Federacji, przyjęła w piątek uchwałę o wyznaczeniu na 18 marca 2018 roku wyborów prezydenta Rosji. Wraz z oficjalnym opublikowaniem dokumentu 18 grudnia rozpocznie się kampania wyborcza.

Turcja wyjdzie z inicjatywą, by ONZ anulowało decyzję USA o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela - powiedział w piątek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Jego zdaniem jest to kwestia "sprawiedliwości, a nie rewanżu".

Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w czwartek wieczorem w wyniku ataków przy użyciu noża w Maastricht na południu Holandii. Nie ma powodu by uznać, iż ataki miały podłoże terrorystyczne - poinformowała na twitterze miejscowa policja. (PAP Biznes)

ana/ asa/ osz/

PAP

Partnerzy

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>
[x]