Regulamin i Taryfa Opłat i Prowizji

  1. 21 października 2018 roku - w stosunku do Klientów, którzy zawarli umowę maklerską (lub inną umowę do której stosuje się  Regulamin) z Domem Maklerskim  Banku BPS S.A. po 21 października 2018 roku, oraz
  2. 1 grudnia 2018 roku - w stosunku do Klientów, którzy zawarli umowę maklerską (lub inną umowę do której stosuje się  Regulamin) z Domem Maklerskim przed 21 października 2018.