Gotowy
by zacząć?

Kontakt

Infolinia: 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 17:15

tel.: 801 321 456
tel.: (22) 539 - 50 - 16


fax: (22) 539 - 55 - 56

mail: dm@dmbps.pl
AAA

Puls Parkietu - rynek akcji

Archiwum Archiwum

Opracowanie z dnia - 21.05.2019

Informacje dnia

PGNIG SA
Zarząd PGNiG rekomenduje wypłatę 0,18 zł dywidendy na akcję z zysku za '18. Zarząd PGNiG rekomenduje, by zysku osiągniętego w 2018 roku dywidenda na akcję wynosiła 0,18 zł, co oznacza, że po wypłaceniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy pozostała do wypłaty część dywidendy wynosi 0,11 zł na jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie. PGNiG planuje, że łącznie na dywidendę za 2018 rok trafi 1,04 mld zł. Pod koniec października 2018 r. zarząd PGNiG zdecydował o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404,5 mln zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 rok. Oznaczało to wypłatę zaliczki w wysokości 0,07 zł na akcję. Zgodnie z propozycją zarządu na dywidendę trafić ma więc jeszcze 635,6 mln zł, co daje 0,11 zł dywidendy na jedną akcję. Łączna stopa dywidendy, według kursu akcji spółki z poniedziałkowego zamknięcia, wyniosłaby 3,2%. W 2018 roku skonsolidowany zysk netto PGNiG przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 3,2 mld zł wobec 2,9 mld zł przed rokiem. Z zysku za 2017 rok PGNiG nie wypłaciło dywidendy. Zgodnie z propozycją Skarbu Państwa, zysk w wysokości 2,034 mld zł został przeznaczony na kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację krajowej sieci dystrybucyjnej gazu. Wcześniej zarząd PGNiG rekomendował wypłatę 866,7 mln zł dywidendy za 2017 rok, czyli 0,15 zł na akcję. Strategia grupy PGNiG na lata 2017-2022 przewiduje wypłatę do 50 % skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy. (PAP Biznes)
POLICE SA
Police chcą zostawić zysk osiągnięty w 2018 roku w spółce. Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police wnioskuje o przeznaczenie zysku netto osiągniętego w 2018 roku na powiększenie kapitału zapasowego spółki - poinformowała spółka w komunikacie. "Zarząd spółki, pomimo deklarowanej w Strategii Grupy Azoty 2013-2020 polityce dywidendowej wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, rekomenduje, aby osiągnięty w 2018 roku zysk netto w całości pozostawić w spółce. Pozostawienie zysku w spółce będzie stanowić zabezpieczenie realizacji zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych, w szczególności dotyczących zapewnienia finansowania wkładu własnego projektu +Polimery Police+" - napisano w komunikacie.W 2018 roku zysk netto spółki wyniósł 29,5 mln zł. W 2018 roku walne zgromadzenie Polic zdecydowało, że spółka wypłaci w formie dywidendy za 2017 rok łącznie 39,75 mln zł, czyli 0,53 zł na akcję. (PAP Biznes)
AB SA
Wyniki AB w III kw. 2018/19. Przychody wyniosły 1 878,4 mln zł i były o 1,2% wyższe od konsensusu (1 855,5 mln zł), EBIT wyniósł 16,9 mln zł i był zgodny z konsensusem, natomiast zysk netto j.d. wyniósł 10,3 mln zł i przekroczył o 2,9% oczekiwania analityków (10,0 mln zł). (PAP Biznes)
VRG SA
Wyniki VRG w I kw. 2019 r. Przychody wyniosły 214,4 mln zł i były zbliżone do konsensusu (214,1 mln zł), EBITDA wyniosła 4,4 mln zł, co jest nieznacznie poniżej konsensusu na poziomie 4,6 mln zł, natomiast wynik netto -1,2 mln zł był lepszy od oczekiwań analityków (-1,8 mln zł). (PAP Biznes)
PCM SA
PKO Leasing obniżył do 20 zł cenę akcji w wezwaniu na PCM, po upływie terminu zapisów w ramach I fazy. PKO Leasing zdecydowało o obniżeniu ceny, po której będą nabywane akcje PCM objęte zapisami złożonymi od 23 maja - do 20 zł z 23,75 zł oferowanych w pierwszej fazie zapisów - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM PKO BP. "Jeżeli warunek nabycia akcji, o którym mowa w pkt. 6 Wezwania, zostanie spełniony lub wzywający podejmie decyzję o nabyciu akcji pomimo niespełnienia tego warunku, wzywający nabędzie akcje objęte zapisami w wezwaniu złożonymi przed dniem 23 maja 2019 r. (I faza Wezwania) po pierwotnej cenie w wezwaniu, wynoszącej 23,75 zł" - napisano w komunikacie. W połowie kwietnia PKO Leasing wezwał do sprzedaży 11.908.840 akcji PCM, stanowiących 100 % akcji, po 23,75 zł za akcję. Wzywający, jako wyłączny podmiot nabywający akcje, zamierzał je nabyć pod warunkiem (o czym mówił szósty punkt wezwania), że co najmniej 7.859.834 akcje, tj. co najmniej 66 % ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 7.859.834 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących co najmniej 66 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, zostanie objętych zapisami w wezwaniu. Zapisy odbyć się miały w dwóch etapach - od 13 maja do 22 maja 2019 r. oraz od 23 maja do 11 czerwca 2019 roku. (PAP Biznes)
ATM SA
ATM prognozuje, że w 2019 roku EBITDA wzrośnie do 58,5 mln zł. ATM prognozuje, że przychody ze sprzedaży spółki w 2019 roku wyniosą 148 mln zł. Spółka podała, że w prognozie pominięto wpływ wdrożenia MSSF 16 na jej wyniki, co ma na celu zachowanie porównywalności z wynikami przed 01.01.2019 r. (PAP Biznes)
INTER CARS SA
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSR INTER CARS – przychody skonsolidowane narastająco w okresie I kw. 2019r. (w nawiasie podano rezultat za odpowiedni okres porównywalny rok wcześniej) wyniosły 1 998,0 mln zł (wobec 1 650,0 mln zł), natomiast zysk netto j.d. wyniósł 50,4 mln zł (wobec 43,3 mln zł). (ESPI)

Komentarz DM Banku BPS. Sytuacja techniczna nie zmienia się. Wsparcie przy 2150pkt jest cały czas aktualne ponieważ rynek pozostaje od sześciu sesji w wąskim zakresie konsolidacji między 2150pkt. a 2180 pkt. Czekamy na zasygnalizowanie kierunku wybicia.

Tomasz Czarnecki
Pobierz Puls Parkietu Pobierz Puls Parkietu

Partnerzy

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>
[x]